/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonus 2021

    Ympäristöbonuskohteet 2021

    Vuonna 2021 keräsimme Ympäristöbonusta seuraaville kohteille:  

    • Helsinki Foundation (50 % osuus)
    • John Nurmisen Säätiö (30 % osuus)
    • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (20 % osuus)

    Vuonna 2021 Ympäristöbonusta kerättiin ennätykselliset 163 546 €.

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    Suojelemme vanhaa metsää

    Helsinki Foundation – 50 % Ympäristöbonuksesta

    Helsinki Foundation osallistaa ihmisiä helpolla ja hauskalla tavalla luontokohteiden säilyttämiseen Suomessa ja maailmalla. Lahjoittamaan pääsee jo pienelläkin summalla. Lahjoittaja valitsee kotisivuilta mieleisensä suojelulohkon, joka kuuluu isompaan suojelualueeseen. Oman lohkon voi nimetä ja sillä on tarkat sijaintitiedot. Suojelualueilla voi myös vierailla. Lahjoitetuilla varoilla Helsinki Foundation ostaa lisää suojeltavia alueita. Kohteet valitaan tarkkaan luontoarvojen perusteella yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.   

    Mihin ympäristöbonus käytetään?

    Ympäristöbonuksen avulla ostetulle alueelle Helsinki Foundation perustaa yksityisen luonnonsuojelualueen. Bonuksen avulla ja moninkertaisen suojelutavan turvin, Helsinki Foundation säilyttää vanhaa metsää tuleville sukupolville.  

    Osassa ennakkoon katsotuista kohteista on puita, joiden ikä on yli 100 vuotta - jotkut vielä huomattavasti vanhempiakin. Näin vanhaa metsää on enää harvakseltaan Suomessa, ja siksi sitä on biodiversiteetin kannalta tärkeää suojella. Osa alueista on tällä hetkellä myös liikuntaesteisten lasten luontokohteita ja tavoitteena on jatkossakin mahdollistaa luonnon virkistyskäyttö erityisryhmille. 

    Pelastamme Itämerta

    John Nurmisen Säätiö – 30 % Ympäristöbonuksesta

    John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Toteutamme tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistamme, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. Työtämme ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 

    Mihin ympäristöbonus käytetään?

    Ympäristöbonus kohdentuJohn Nurmisen Säätiön koko toiminnan hyväksi Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi. 

    John Nurmisen Säätiö tekee Ympäristöbonuksen tuella konkreettista työtä Itämeren suojelemiseksi. Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiö on käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 25 on saatu päätökseen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa John Nurmisen Säätiö on leikannut pelkästään Suomenlahdella vajaassa 10 vuodessa merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla. Käynnissä oleviin ja jo valmistuneisiin Puhdas Itämeri -hankkeisiin voi tutustua Säätiön verkkosivuillahttps://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/. 

    John Nurmisen Säätiö toteuttaa Ympäristöbonuksen tuella lisäksi merikulttuurihankkeita. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Säätiön on julkaissut yli 40 meren tarinoista kertovaa kirjaa, järjestänyt lukuisia Itämeri-aiheisia näyttelyitä ja tapahtumia sekä luonut yhdessä merimuseoiden kanssa merellisen kulttuurin aarreaitan, Loki-verkkopalvelun. Ajankohtaisiin merikulttuurihankkeisiin voi tutustua: https://johnnurmisensaatio.fi/merikulttuuri-ja-kirjat/. 

    Koululaiset ulos oppimaan

    Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry – 20 % Ympäristöbonuksesta

    Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto auttaa käyttämään luontoa oppimisympäristönä tarjoamalla luontokoulupäiviä vuosittain yli 200 000 lapselle ja nuorelle. Luontokokemukset luovat perustan luonnon kunnioittamiselle. Ulkona luonnossa oppiessaan lapset keskittyvät paremmin ja osallistuvat aktiivisemmin. 

    Lapsuuden luontokokemukset luovat perustan luonnon kunnioittamiselle ja ympäristöstä välittämiselle. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto tekee työtä sen puolesta, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus luontosuhteen rakentamiseen ja kestävään elämäntapaan kasvamiseen.   Edistämme luontokoulutoimintaa, joka tavoittaa vuosittain jo yli 200 000 lasta ja nuorta. Yhdistys ylläpitää MAPPA.fi -palvelua ja järjestää koulutuksia kasvattajille ympäristökasvatuksen ja ulkona oppimisen tueksi. 

    Mihin ympäristöbonus käytetään?

    Hyvä luontosuhde ja ymmärrys luonnosta voi muodostua ainoastaan luonnossa. Luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja monimuotoisia luontoympäristöjä voi hyödyntää kaikkien oppiaineiden opetuksessa varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Ulkona oppiminen on kuitenkin vielä monien opettajien mielestä haastavaa eikä luontoa käytetä säännöllisesti oppimisympäristönä.  

    Koska ulko-opetus ei ole aina helppoa, Ympäristöbonus-projektissa kaikille opettajille ja kasvattajille annetaan helppokäyttöisiä menetelmiä ja testattuja malleja siirtää arkipäivän ja eri aineiden opetus ulos luontoon. Työkaluna käytetään järjestöjen yhteistyössä rakentamaa MAPPA.fi-palvelua. Siellä on tarjolla maksuttomia materiaaleja ja menetelmiä kouluihin, päiväkoteihin, nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten luontoharrastukseen. Näin jokaisen ei tarvitse keksiä kaikkea itse ja uudetkin kasvattajat voidaan saada rohkeasti kokeilemaan uutta oppimisympäristöä. On tärkeää saada konkariopettajien hyväksi kokemat menetelmät ja ideat talteen ja jakoon. MAPPA.fi -palvelussa on jo yli 1 000 materiaalia yli 200 eri toimijalta sekä digitaalisia työkaluja yhteiseen kehittämiseen ja ideointiin. 

    Projektin toteuttajat ovat ympäristökasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka tuntevat opettajien ja kasvattajien verkostot. Projekti toteutetaan yhteistyössä muiden luonnossa oppimista edistävien toimijoiden sekä opettajien ja kasvattajien kanssa. Maailman pelastaminen on aikuisten vastuulla ja sinäkin voit olla mukana tässä työssä. 

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite