/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    OSPREY-PAKKAUSTARVIKKEET - Osta 4, maksa 3 »
    Ympäristöbonus 2022

    Ympäristöbonuskohteet 2022

    Vuoden 2022 lahjoituskohteet on julkistettu. Kuluvana vuonna keräämme rahaa seuraaviin kohteisiin:

    • Luonnonperintösäätiö (20 % osuus)
    • Mielenterveyden keskusliitto (20 % osuus)
    • Suomen luonnonsuojeluliitto ry (20 % osuus)
    • Malike-toiminta / Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (20 % osuus)
    • Pidä Saaristo Siistinä ry (20 % osuus)

    Vuoden 2022 aikana kerättävä bonus jaetaan vuoden 2023 alussa kohteiden kesken.

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    Luonnonperintösäätiö: Vaelluskalareittien avaaminen ja ennallistamien

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Luonnonperintösäätiö on lahjoitusvaroin toimiva valtakunnallinen luonnonsuojeluorganisaatio, joka hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Säätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Ikimetsät ovat elintärkeitä turvapaikkoja lukuisille eliölajeille ja korvaamattoman arvokkaita hiilivarastoja. Luonnonalueiden suojeleminen on avainasemassa kiihtyvän lajikadon pysäyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Luonnonperintösäätiö käyttäisi saamansa Ympäristöbonuksen vaelluskalareittien avaamiseen ja ennallistamiseen. Näköpiirissä on suuri projekti Kuusingin alueella Ala-Vuotunkijärven ja Piilijoen läheisyydessä. Energiayhtiön omistuksessa olevat maa- ja vesialueet upeine rantalehtoineen on tarkoitus ostaa ja suojella vuoden 2022 aikana.

    Vuonna 2023 toteutettavan kalareittiprojektin tarkoituksena on nousuväylien parantaminen, patorakenteiden purkaminen, elohopeapitoisuuksien valvominen, alueen ennallistaminen ja kalareitin turvaaminen.

    Kuusingin alueella kalareitin turvaamiseen tarjoutuu mainiot puitteet, mutta vaelluskalojen elinolosuhteiden parantaminen ja nousuväylien avaaminen on mahdollista myös muissa Luonnonperintösäätiölle hankittavissa suojelukohteissa. Mikäli Kuusinki-projekti ei esimerkiksi kauppoihin liittyvistä Luonnonperintösäätiöstä riippumattomista syistä toteudu, käytetään Ympäristöbonus muulla tavoin kalareittien avaamiseen ja vaelluskalojen elinolosuhteiden kohentamiseen.

    Verkkosivut: luonnonperintosaatio.fi
    Facebook: @luonnonperintosaatio
    Instagram: @luonnonperintosaatio
    Twitter: @luonnonperinto

    Mielenterveyden keskusliitto: Skutsi kuulee -ohjelma nuorille aikuisille

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Työskentelemme sen puolesta, että mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ihmisten perusoikeudet, palvelut ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa vahvistuvat. Tuomme näkyviin sen, että jokainen meistä voi kokea mielenterveysongelmia ja selviytyä niistä.

    Toimintamme tavoitteena on muuttaa suhtautumista mielenterveysongelmiin, vähentää mielenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa, ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ihmisten omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta. Tuemme ihmisiä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa julkiset ja yksityiset palvelut eivät heitä tavoita tai pysty auttamaan.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Yhteiskunta kaupungistuu, mutta jokainen ansaitsee oman luontosuhteen. Keinoja usein puuttuu, erityisesti juuri aikuistuneilta nuorilta, joilla on mielenterveysongelmia. Mielenterveyden keskusliiton Skutsi kuulee -ohjelma tukee 18–25-vuotiaiden myönteisen luontosuhteen rakentumista ja vahvistaa heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan luonnossa toimimisen kautta. Luonnossa liikkuminen auttaa ehkäisemään ja korjaamaan mielenterveyden haasteista seuraavia ongelmia kuten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja passivoitumista.

    Suomalaiset tunnistavat hyvin luonnon mielenterveyttä edistävät vaikutukset. Vuoden 2021 Mielenterveysbarometrin mukaan 98 % mielenterveysongelmia itse kokeneista ihmisistä, 97 % mielenterveysalan ammattilaisista ja 89 % koko väestöstä on sitä mieltä, että luonnossa liikkuminen sopii joko erittäin tai melko hyvin mielenterveysongelmien hoitamiseen. Sama on todettu myös Mielenterveyden keskusliiton kuntoutumista edistävillä kursseilla ja erilaisissa liikuntahankkeissa.

    Skutsi kuulee -ohjelma koostuu kolmesta osasta.

    • Luontoliikuntakurssit – yhdessä seikkailemaan
     Kurssikokonaisuus vahvistaa hyvinvointia ja aktivoi sosiaalisia suhteita luontoretkien ja -seikkailujen parissa. Yhteistyökumppaneitamme ovat Mielenterveyden keskusliiton paikalliset jäsenyhdistykset kautta maan. Koulutamme paikallistoimijat ja toimitamme osallistujille luonnossa liikkujan tarvikepaketit. Luontoliikuntakurssit toteutetaan yhteistyössä alueellisten yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön kanssa.
    • Luontolähetti tueksi omalle polulle
     Luontolähetti tukee yksilöllisesti nuoren aikuisen ensiaskeleita kohti omaa luontosuhdetta. Koulutamme luontolähettejä paikallisiin mielenterveysyhdistyksiin, jotka näin saavat valmiuksia toimia yksittäisten nuorten tukena luontoon tutustumisessa ja luonnossa liikkumisessa. Paikalliset mielenterveysyhdistykset ovat erityisesti vakavasti sairastuneille usein se ensimmäinen turvalliselta tuntuva yhteisö, joka motivoi ylittämään oman kodin kynnyksen.
    • Mielikätkö innostaa itsenäisille retkille
     Ympäri Suomen piilotetut geokätkörastit houkuttelevat omaehtoiseen liikkumiseen luonnossa. Mielikätköjen verkosto pitää sisällään QR-koodein luettavia viestejä, jotka paljastavat konkreettisia hyvän mielen ja olon vinkkejä, kuten luontokuntosali-, metsäjooga- sekä mindfulness -harjoituksia. Tätä voivat hyödyntää kaikki hyvän olon virikkeistä kiinnostuneet, olipa kyse yksittäisestä retkeilijästä, kaveriporukasta tai omaa väkeään luotsaavasta ryhmänvetäjästä.

    Sosiaalisen median kanavat
    Verkkosivut: mtkl.fi
    Facebook: @mielenterveydenkeskusliitto
    Instagram: @mielenterveydenkl
    Twitter: @MTKL_fi

    Suomen luonnonsuojeluliitto: Ole luonnonvoima – vapauta virrat!

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt töitä vangittujen virtojen vapauttamiseksi. Nyt kutsumme suomalaisia mukaan vapauttamaan virtoja ja ryhtymään virtavesilähettilääksi.

    Työtä riittää, sillä vapaana virtaava joki on Suomessa harvinaisuus. 

    Vesivoimaloita on satoja ja vaellusesteitä kymmeniä tuhansia. Joet on valjastettu pyörittämään vesivoimasähkölaitosten turbiineita. On kohtuullista, että osa virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa! Turhat padot tulee poistaa ja toteuttaa vesivoimaloihin ympäristövirtaamat ja kalankulku.

    Vesistölähettiläät ovat vapaaehtoisia, jotka vetävät lähivesiteemaista opintopiiriä esimerkiksi mökkinaapurustossa, yhdistyksessä tai oppilaitoksessa. Haluamme synnyttää toimintaryhmiä, jotka vaikuttavat lähivesiensä puolesta. Lähettiläitä on jo 30 eri puolilla Suomea, ja toiminta on koronan jälkeen käynnistymässä. Tätä työtä jatkamme nyt virtavesien osalta.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Tavoitteenamme on saada aikaan ”virtavesilähettiläiden” liike, joka tekee aloitteita jokitalkkareiden saamiseksi kuntiin, panee vireille vesivoimalaitoksien lupaehtojen muuttamista luontoystävällisemmiksi sekä tekee aloitteita mm. vaellusesteinä toimivien tierumpujen kartoittamiseksi.

    Kutsumme vesiensuojelun konkareita mentoreiksi tukemaan lähettiläitä heidän paikallisessa työssään. Järjestämme tapaamiset ”pelipaikoilla”, esimerkiksi Hiitolanjoella (kevät) ja Kemijoella (loppukesä). 
    Hiitolanjoella opitaan miten tarpeeton pienvoimalapato puretaan. 
    Kemijoella tutustutaan suurjoen rakentamattomaan virtaan soutamalla ja tutustutaan vesiensuojelun konkareihin Sieriniemen siunaus -soudussa.

    Vesiensuojelun neuvontatyöllä on suuret kerrannaisvaikutukset, koska esimerkiksi vesistökunnostus tai turhan padon poisto vaatii ison määrän töitä aloitteiden, suunnitelmien, lupien ja selvityksien parissa. Meitä tarvitaan tämän ”tulpan” avaamiseen. Annetaan veden virrata! 

    Verkkosivut: sll.fi
    Facebook: @luonnonsuojeluliitto
    Instagram: @luonnonsuojeluliitto
    Twitter: @luonnonsuojelu

    Kehitysvammaisten Tukiliitto / Malike: Vammaiset lapset yhdenvertaisesti luontoon

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Malike edistää vaikeasti vammaisten lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä luontoon. Vaikeasti vammaisilla lapsilla tarkoitamme kehitys- ja liikuntavammaisia sekä sairastumisen tai vammautumisen myötä apuvälineitä tarvitsevia lapsia. Heillä ei ole samanlaista mahdollisuutta päästä metsään kuin vammattomilla lapsilla. Luontosuhde ei synny ilman luontokokemuksia. Malike vaikuttaa valtakunnallisella toiminnallaan heidän oikeuksiensa toteutumiseen.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Ympäristöbonus käytetään vaikeasti vammaisille lapsille hankittaviin maastopyörätuoleihin ja -rattaisiin. Tapaamme toistuvasti lapsia, jotka eivät ole koskaan päässeet metsään. Usein metsä alkaa vasta siitä, missä esteetön polku päättyy. Malike mahdollistaa toiminnallaan ja välineillä lasten pääsyn luontokohteisiin, jonne tavallisella pyörätuolilla ei pääse. Malike järjestää tapahtumia ja retkiä, joissa lapset saavat kokemuksia luonnosta. Lisäksi Malikkeen välineet ovat lainattavissa perheille, kouluille ja muille yhteisöille ympäri Suomen. 

    Sosiaalisen median kanavat
    Verkkosivut: malike.fi
    Facebook: @maliketoiminta
    Instagram: @maliketoiminta
    Twitter: @maliketoiminta

    Pidä Saaristo Siistinä ry: Siisti Biitsi -kummikouluohjelma

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kummikouluohjelma on kaikille Suomen peruskouluille suunnattu ympäristökasvatuksellinen toimintamalli. Ohjelman pyrkimys on tarjota kaikille Suomen lapsille tasapuolinen mahdollisuus sitoutua oman lähiympäristönsä vaalimiseen ja kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin luomiseen. Maksuton Siisti Biitsi -kummikouluohjelma yhdistää monialaisen ympäristökasvatuksen sekä konkreettisen oppimisen rantojensiivoustalkoiden kautta peruskoulujen opetussuunnitelmaan. 

    Ohjelmaan sitoutuneet kummikoulut valitsevat itselleen lähirannan, jonka koulu siivoaa kahdesti vuodessa. Siivoamisen tueksi kummikoulut saavat käyttöönsä kattavat roskaantumisteemaiset opetusmateriaalipaketit peruskoulun 1.-9.-luokkalaisille, sekä suomeksi että ruotsiksi. 

    Kummikouluohjelmaan sitoutuneen koulun opettajille PSS ry tarjoaa koulutusta ja opastusta sekä järjestön asiantuntijoiden tuen. PSS ry seuraa ja arvioi kummikoulutoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksia ja pyrkii kehittämään ohjelmaa koulujen tarpeiden mukaan. 

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Ympäristöbonuksen avulla PSS ry pystyisi levittämään Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaa erityisesti Järvi- ja Pohjois-Suomeen. Vesistöjen roskaantumisongelman koetaan usein koskevan lähinnä merta, vaikka se uhkaa myös järvi- ja jokiluontoa. Ympäristöbonuksen avulla pystyisimme tarjoamaan sisävesien kouluille entistä enemmän paikallista panostusta ja läsnäoloa. Toimintaan kuuluisi potentiaalisten koulujen kartoittamista ja kontaktointia, ohjelman esittelyä sekä opettajien ja oppilaiden perehdyttämistä vesistöjen roskaantumisongelmaan ja kummikouluohjelman opetusmateriaaleihin. 

    Ympäristöbonuksen avulla PSS ry pystyisin laajentamaan opetusmateriaalien levittämistä peruskoulujen lisäksi myös luontokouluille sekä partiolippukunnille.

    Verkkosivut: pidasaaristosiistina.fi / siistibiitsi.fi
    Facebook: @siistibiitsi.snyggbeach
    Instagram: @siistibiitsi

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite