Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonus 2023

    Ympäristöbonuskohteet 2023

    Vuoden 2023 lahjoituskohteet on julkistettu. Kuluvana vuonna keräämme rahaa seuraaviin kohteisiin:

    • John Nurmisen Säätiö (20 % osuus)
    • SOS-Lapsikylä (20 % osuus)
    • Ikäinstituutti (20 % osuus)
    • Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS (20 % osuus)
    • Plan International Suomi (20 % osuus)

    Vuoden 2023 aikana kerättävä Ympäristöbonus jaetaan vuoden 2024 alussa kohteiden kesken.

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    John Nurmisen Säätiö: Pelastetaan Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville

    20 % Ympäristöbonuksesta

    John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Partioaitan ympäristöbonuksen käytämme hankkeisiimme, joissa teemme konkreettista Itämeren suojelutyötä.  

    Hankkeissamme parannetaan Itämeren tilaa monin eri keinoin. Hankkeidemme tärkein tavoite on vähentää mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Tehtävämme on myös vaalia ja välittää ainoan meremme kulttuuriperintöä. Työtämme ohjaavat Itämeren etu, nopeat tulokset ja vaikuttavuus.  

    John Nurmisen Säätiö on 30 vuoden aikana toteuttanut mittavia meren tilan parannustoimia, joiden tuloksia voi nähdä Itämerellä tänäkin päivänä. Esimerkiksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa olemme onnistuneet leikkaamaan Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormitusta 75 prosentilla. Tulokset näkyvät vuosittain mm. vähentyneinä sinilevälauttoina. Vuosina 2005–2022 olemme käynnistäneet 40 meren tilaa parantavaa hanketta, ja niistä 34 on saatu päätökseen. 
    Ympäristöbonuksen avulla teemme myös merikulttuurityötä, jolla vahvistetaan meren merkitystä meille suomalaisille. Itämeren tarinan ja historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, jotta meri tuntuisi läheisemmältä ja sen suojeleminen tärkeältä.  

    Ajankohtaiset hankkeet löytyvät Säätiön sivulta. Ajankohtaisiin merikulttuurihankkeisiimme voi tutustua täällä.

    Facebook: @johnnurmisensaatio 
    Instagram: @johnnurmisensaatio 
    Twitter: @jnurmisensaatio 
    Youtube: John Nurmisen Säätiö 
    LinkedIn: John Nurmisen Säätiö 

    SOS-Lapsikylä: UNELMISTA TOTTA – lisää ulkona ja luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille

    20 % Ympäristöbonuksesta
    Unelmista totta – harrastustuki on SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on ehkäistä lasten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla kouluikäiselle (7–17-v) yksi mieluinen ohjattu ja säännöllinen harrastus. Tuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten, ulkona ja luonnossa tapahtuvan harrastamisen tukemiseen unelmista.fi –sivuston kautta. Harrastustuen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti. Yhä useampi perhe on joutunut lopettamaan lapsensa harrastamisen taloudellisten haasteiden vuoksi tai ei ole voinut tarjota lapselleen mahdollisuutta aloittaa harrastus.

    Nettisivut: sos-lapsikyla.fi / unelmista.fi
    Facebook: @SOSLapsikylä
    Instagram: @soslapsikylä
    Twitter: @SOSLapsikylä

    Ikäinstituutti: Takaisin metsäpoluille

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Kuva: FotoFuusio

    Luontoon pääsy ei ole mahdollista kaikille iäkkäille. Usealla 75 vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee ja elinpiiri pienenee toimintakyvyn heikentyessä, vaikka luonnossa liikkumisen tarve säilyy. Säännöllinen ulkoilu kohentaa kuntoa, virkistää mieltä ja ylläpitää luontosuhdetta.

    Ympäristöbonuksen avulla paikkaamme iäkkäiden luontoliikuntavajetta. Bonuksella tuemme Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmakuntia järjestämään kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille yhteisiä luontoretkiä syksyllä 2024. Bonuksen ansiosta useat sadat ikäihmiset pääsevät 
    toteuttamaan retkeilyunelmiaan hyvässä ja turvallisessa seurassa. Retket suuntautuvat esimerkiksi lähimetsiin, leirikeskuksiin, ulkoilumajoille tai kansallispuistoihin – sellaisiin paikkoihin, joihin tarvitaan erilliskuljetuksia. Retket toteutetaan kuntien, paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. 

    Ikäinstituutti on edistänyt iäkkäiden ulkoilua jo 20 vuotta yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa. Koulutamme vapaaehtoisia ulkoiluystäviä, tuotamme ulkoilu- ja luontoliikuntamateriaaleja, kehitämme ikä- ja muistiystävällisiä asuinympäristöjä ja järjestämme vuosittain Vie vanhus ulos -kampanjan.

    Sosiaalisen median kanavat
    Verkkosivut: ikainstituutti.fi
    Facebook: @Ikainstituutti
    Twitter: @ikainstituutti
    Youtube: Ikäinstituutti

    Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS: Suo elämä suolle

    20 % Ympäristöbonuksesta
    Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on yleishyödyllinen lahjoitusvaroin toimiva paikallinen luonnonsuojeluorganisaatio, joka hankkii alueita suojeluun ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Säätiö suojelee Suomen luontoa Päijänteen alueella hakkimalla suojeluun metsiä ja soita. Olemme osaltamme merkittävästi taistelemassa ilmastonmuutosta ja lajikatoa vastaan.  
     
    PLUPS aikoo käyttää Ympäristöbonuksen soiden suojeluun ja omistamiensa soiden ennallistamiseen. Olemme hankkineen Leivonmäen kansallispuiston kupeesta Haapasuolta 10 hehtaaria turvetuotannosta poistunutta suonpohjaa, jonka aiomme ennallistaa lintukosteikoksi. Tämä tukee kansallispuiston suojelutavoitteita aivan sen lähimaastossa, kasvattaa monimuotoisuutta paikallisesti, luo muuttolinnustolle levähdyspaikan. Hankkeella on positiivinen vaikutus myös ravinteiden huuhtoutumiseen sekä hiilen sidontaan.  Osa Ympäristöbonuksesta käytetään mahdollisuuksien mukaan ennallistettavan alueen laajentamiseen tai uusien ennallistettavien kohteiden hankintaan toiminta-alueeltamme. Tukea voidaan kohdentaa myös ennallistamishankkeen / -hankkeiden viestintään, markkinointiin ja ympäristökasvatukseen.

    Facebook: @plupssuojelu 
    Instagram: @plups_fi
    Twitter: @plups_fi
    Linkedin: @plups
    Tiktok: @plupssuojelu
    Youtube: Plups

    Plan Suomi: Lähiluonto tutuksi – Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen

    20 % Ympäristöbonuksesta

    Lähiluonto tutuksi – Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen -hankkeen päätavoite on nuorten kotoutumisen edistäminen ympäristökasvatuksen keinoin. Hankkeessa vahvistetaan osallistujan luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä sekä ohjataan heitä ilmastoystävällisiin elintapoihin. Hanke tukee lähiympäristöön tutustumista ja kestävän kehityksen arjen ratkaisuja, tuo konkreettisesti esille luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden sekä rohkaisee omiin kestävän kehityksen arkitekoihin vahvistaen kohderyhmän roolia aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina ja itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.  Vastaavaa kokonaisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville. 
      
    Hankkeen toiminta 
    Hankkeessa tarjotaan ryhmille kahta erilaista, yhtenäisen kokonaisuuden muodostamaa retkeä. Ensimmäisellä retkellä tutustutaan osallistujien lähiympäristössä sijaitsevaan kohteeseen mm. jokamiehenoikeuksien ja luonnon monimuotoisuuden käsittelyn avulla. Toisella retkellä pohditaan positiivisen lähestymistavan kautta keinoja siihen, miten jokainen voi itse edistää luonnon hyvinvointia ja estää ilmastonmuutosta. Molempiin retkiin sisältyy ryhmän itsenäisesti suorittamat ennakkotehtävät.
    Hankkeen kohderyhmä ja toiminta-alue
    Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yläkoulujen valmistavilla luokilla olevat 13-15 vuotiaat nuoret, mutta retkiä tehdään myös alakouluryhmien kanssa. Mukaan hankkeeseen voidaan ottaa pieniä ryhmiä myös aikuisryhmistä, esimerkiksi vastaanottokeskuksista. Myös perheet erityisesti kaupungin sosiaalitoimen kautta voivat osallistua retkille erityisesti koulujen loma-aikoina. Hankkeen retket keskittyvät Uudenmaan alueelle, erityisesti pääkaupunkiseudulle. 
    Hankkeen toteutus ja yhteistyökumppanit 
    Projektin toteuttamisesta vastaa Plan International Suomi, mutta projektissa tehdään yhteistyötä kaupunkien ympäristö-, liikunta- ja opetustoimen, eri lajiseurojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Luontoretkien suunnittelussa hyödynnetään eri alojen ammattilaisia.

    Verkkosivut: plan.fi
    Facebook: @plansuomi
    Instagram: @plansuomi @planmaahanmuuttajatyö
    Twitter: @plansuomi
    Linkedin: Plan Suomi
    Youtube: Plan Suomi

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite