/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    OSPREY-PAKKAUSTARVIKKEET - Osta 4, maksa 3 »

    Ympäristöbonusehdokkaat 2023

    Vuoden 2023 Ympäristöbonusehdokkaiden esittelyt

    Vuoden 2023 Ympäristöbonuskohteet valitaan tuttuun tapaan 365-klubilaisten äänestyksessä. Tutustu Ympäristöbonusehdokkaisiin sekä heidän hankkeisiin ja osallistu äänestykseen 18.12.2022 mennessä. Äänestykseen voivat osallistua kaikki 365-klubin jäsenet. Äänestää voit täällä.

    Äänestyksen tulokset julkistetaan tammikuussa 2023. Tehdään yhdessä hyvää!

    Suomen Vapaa-ajankalastajat: Haukitehtailla kalakannat kuntoon!    Suomen Vapaa-ajankalastajat edistää yhtä keskeisimmistä luontoharrastuksista maassamme ja keskeisenä osana monipuolista toimintaa on ympäristötyö vesistöjen ja kalakantojen hyväksi.

    Hauki on vesistöjemme hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeä petokala, suorastaan avainlaji. Se mm. vakauttaa kalayhteisön kykyä sietää erilaisia ympäristömuutoksia. Lisäksi vahva haukikanta vastustaa osaltaan rehevöitymistä ja rehevöitymisen moninaisia seurannaishaittoja.

    Hauki on lajina yleinen, mutta sille hyvin soveltuvat lisääntymisalueet ovat vähentyneet ihmistoiminnan myötä reilusti ja niiden laatu on heikentynyt. Haukikannat ovatkin taantuneet laajoilla alueilla.

    Hauki on ekologisesti ja taloudellisesti niin tärkeä laji, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa antaa sen kantojen romahtaa. Vaelluskala-asioihin herättiin vasta kun lähes kaikki oli menetetty. Hauen suhteen on syytä toimia jo nyt.

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen:

    Ympäristöbonuksella tehdään ja kunnostetaan haukikosteikkoja eli ns. ”haukitehtaita”. Toisin sanoen luodaan otollisia lisääntymialueita (kosteikkoja, kluuveja, fladoja, ruovikkotaskuja yms.) siellä missä tarve on suurin (erityisesti rannikollamme, mutta paikoin myös sisävesissä). 

    Kunnostetut haukitehtaat ovat luonnon monimuotoisuuden keitaita. Ne palvelevat kalaston lisäksi aina samalla myös esimerkiksi lintuja, sammakkoeläimiä, monia selkärangattomia ja usein myös alueen kasvillisuus monipuolistuu. Haukitehdaskunnostuksissa mennään ensisijaisesti eliöstö edellä, mutta kohteesta ja kunnostusmenetelmästä riippuen osa kohteista pidättää tehokkaasti myös vesistöön tulevia ravinteita. Poikastuotot tähän asti toteutetuista kohteista ovat olleen erinomaisia!

    Tarkemmin haukitehdas-toiminnasta löytyy tietoa sivuilta haukitehdas.fi.

    Verkkosivut: vapaa-ajankalastaja.fi  /  haukitehdas.fi
    Facebook: @vapaa.ajankalastajat
    Instagram: @vapaa_ajankalastajat
    Youtube: Haukitehdastoimintaa Kotkassa -video

    Osallistu äänestykseen »

    Plan Suomi: Lähiluonto tutuksi – Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen

    Lähiluonto tutuksi – Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen -hankkeen päätavoite on nuorten kotoutumisen edistäminen ympäristökasvatuksen keinoin. Hankkeessa vahvistetaan osallistujan luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä sekä ohjataan heitä ilmastoystävällisiin elintapoihin. Hanke tukee lähiympäristöön tutustumista ja kestävän kehityksen arjen ratkaisuja, tuo konkreettisesti esille luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden sekä rohkaisee omiin kestävän kehityksen arkitekoihin vahvistaen kohderyhmän roolia aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina ja itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.  Vastaavaa kokonaisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajataustaisille nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville. 
      
    Hankkeen toiminta 
    Hankkeessa tarjotaan ryhmille kahta erilaista, yhtenäisen kokonaisuuden muodostamaa retkeä. Ensimmäisellä retkellä tutustutaan osallistujien lähiympäristössä sijaitsevaan kohteeseen mm. jokamiehenoikeuksien ja luonnon monimuotoisuuden käsittelyn avulla. Toisella retkellä pohditaan positiivisen lähestymistavan kautta keinoja siihen, miten jokainen voi itse edistää luonnon hyvinvointia ja estää ilmastonmuutosta. Molempiin retkiin sisältyy ryhmän itsenäisesti suorittamat ennakkotehtävät.


    Hankkeen kohderyhmä ja toiminta-alue
    Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yläkoulujen valmistavilla luokilla olevat 13-15 vuotiaat nuoret, mutta retkiä tehdään myös alakouluryhmien kanssa. Mukaan hankkeeseen voidaan ottaa pieniä ryhmiä myös aikuisryhmistä, esimerkiksi vastaanottokeskuksista. Myös perheet erityisesti kaupungin sosiaalitoimen kautta voivat osallistua retkille erityisesti koulujen loma-aikoina. Hankkeen retket keskittyvät Uudenmaan alueelle, erityisesti pääkaupunkiseudulle. 


    Hankkeen toteutus ja yhteistyökumppanit 
    Projektin toteuttamisesta vastaa Plan International Suomi, mutta projektissa tehdään yhteistyötä kaupunkien ympäristö-, liikunta- ja opetustoimen, eri lajiseurojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Luontoretkien suunnittelussa hyödynnetään eri alojen ammattilaisia.

    Verkkosivut: plan.fi
    Facebook: @plansuomi
    Instagram: @plansuomi @planmaahanmuuttajatyö
    Twitter: @plansuomi
    Linkedin: Plan Suomi
    Youtube: Plan Suomi

    Osallistu äänestykseen »

    Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset: Voimaa luonnosta 2.0 – eväitä luonnon kestävään ja monimuotoiseen hyödyntämiseen

    Ympäristöbonuksen tuella toteuttaisimme ”Voimaa luonnosta 2.0” -kampanjan. 

    Kampanjan avulla haluamme välittää tietoa luonnon monimuotoisesta ja kestävästä hyödyntämisestä, välittää tietoa villiruoasta ja edistää villiruoan tunnettuutta sekä käyttöä, villiruokiin luetaan marjat, sienet, riista, villikala, poro, villivihannekset ja –yrtit, lisätä tietoa metsien monimuotoisuudesta, suojelusta ja metsäluonnonhoidosta, huomioida metsän tarjoamat mahdollisuudet yritystoiminnan kehittämisessä sekä edistää osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Käytännön toimenpiteet olisivat: 
    • Luonnontuoteretkiä sesongin tuotteiden mukaan ottaen huomioon luonnonyrtit, marjat ja sienet sekä kalan ja riistan
    • Maisemakävelyt luontokohteisiin, jossa maiseman asiantuntija avaa paikallisväestöä ajattelemaan omaa tuttua maisemaa uudesta näkökulmasta
    • Retkiruokakursseja luonnossa, jossa toimitaan avotulen ja retkikeittimiä hyödyntäen
    • Luonnontuoteruokakursseja hyödyntäen sesongin tuotteita
    • Voimaannuttavia jumppa- ja rentoutushetkiä luonnossa
    • Luonnontuotteiden keruukisa

    Facebook: @maajakotitalousnaisetlansi
    Instagram: @ruokaneuvolive
    Tiktok: @mknruokavinkit
    Youtube: Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

    Osallistu äänestykseen »

    Arkipelagia-seura: Pelastetaan biitsit – kurtturuusut kuriin!

    Kurtturuusu (Rosa rugosa) on Suomen luonnossa vieraslaji, joka vie elintilaa alkuperäisiltä kasvilajeilta ja vaikuttaa siten monen eliölajin elinolosuhteisiin. Erityisen haitallinen kurtturuusu on Saaristomeren alueella, jossa se valtaa helposti etenkin hiekkapohjaisten saarten ranta-alueita.

    Saaristomereltä on paikallistettu jo lähes 1000 kurtturuusuesiintymää. Ne tukahduttavat hiekka- ja sorarantojen muuta kasvillisuutta.  Kurtturuusukasvustot varjostavat esimerkiksi isomaksaruohoja, jotka ovat uhanalaisen apolloperhosen toukan ravintoa. Isomaksaruohon taantuessa kärsii siis myös apollo, joka esiintyy Suomessa lähes yksinomaan Saaristomerellä. Kurtturuusu valtaa myös monien lintujen, kuten tiirojen, tyllin ja meriharakan pesimäympäristöjä.

    Kurtturuusujen torjuminen sadoilla saarilla on iso haaste.  Arkipelagia-seura onkin kehittänyt SaariAari-toimintamallin, jossa hoidetaan talkootöinä pienialaisia saaristokohteita luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.  Kurtturuusuihin mallia on tarkoitus ryhtyä soveltamaan yhteistyössä muiden saaristotoimijoiden kanssa siten, että Arkipelagia-seura hoitaa kurtturuusuesiintymien alkuraivauksen, ja yhteistyökumppanit vastaavat niiden jatkohoidosta pari vuoden ajan. Jatkohoito on näivettämistä, joka on osoittautunut tehokkaaksi ja helpoksi tavaksi näännyttää kurtturuusuesiintymät – ilman myrkkyjä tai mittavia kaivutöitä herkässä saaristoluonnossa.

    Arkipelagia-seura käyttäisi Partioaitan ympäristöbonuksen kurtturuusuesiintymien alkuraivauksen kustannuksiin sekä yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseen ja koulutukseen.  Yhteistyökumppaneita voivat olla saariston retkeilijät, melojat, purjehtijat, mökkeilijät, asukkaat ja muut maanomistajat, veneseurat, luontokoulut, kyläyhdistykset jne.  Kullekin raivattavalle kurtturuusukohteelle pyritään löytämään kumppani lähistöltä, jolloin jatkohoidon vaatimat pari käyntiä kesässä olisi helppo toteuttaa eri puolilla saaristoa. 


    Verkkosivut: arkipelagia.fi
    Facebook: @arkipelagia
    Instagram: @arkipelagiaseura
    Youtube: Arkipelagia-seura

    Osallistu äänestykseen »

    SOS-Lapsikylä: UNELMISTA TOTTA – lisää ulkona ja luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille


    Unelmista totta – harrastustuki on SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on ehkäistä lasten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla kouluikäiselle (7–17-v) yksi mieluinen ohjattu ja säännöllinen harrastus. Tuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten, ulkona ja luonnossa tapahtuvan harrastamisen tukemiseen unelmista.fi –sivuston kautta. Harrastustuen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti. Yhä useampi perhe on joutunut lopettamaan lapsensa harrastamisen taloudellisten haasteiden vuoksi tai ei ole voinut tarjota lapselleen mahdollisuutta aloittaa harrastus.

    Nettisivut: sos-lapsikyla.fi / unelmista.fi
    Facebook: @SOSLapsikylä
    Instagram: @soslapsikylä
    Twitter: @SOSLapsikylä

    Osallistu äänestykseen »

    Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS: Suo elämä suolle

    Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on yleishyödyllinen lahjoitusvaroin toimiva paikallinen luonnonsuojeluorganisaatio, joka hankkii alueita suojeluun ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Säätiö suojelee Suomen luontoa Päijänteen alueella hakkimalla suojeluun metsiä ja soita. Olemme osaltamme merkittävästi taistelemassa ilmastonmuutosta ja lajikatoa vastaan.  
     
    PLUPS aikoo käyttää ympäristöbonuksen soiden suojeluun ja omistamiensa soiden ennallistamiseen. Olemme hankkineen Leivonmäen kansallispuiston kupeesta Haapasuolta 10 hehtaaria turvetuotannosta poistunutta suonpohjaa, jonka aiomme ennallistaa lintukosteikoksi. Tämä tukee kansallispuiston suojelutavoitteita aivan sen lähimaastossa, kasvattaa monimuotoisuutta paikallisesti, luo muuttolinnustolle levähdyspaikan. Hankkeella on positiivinen vaikutus myös ravinteiden huuhtoutumiseen sekä hiilen sidontaan.  Osa ympäristöbonuksesta käytetään mahdollisuuksien mukaan ennallistettavan alueen laajentamiseen tai uusien ennallistettavien kohteiden hankintaan toiminta-alueeltamme. Tukea voidaan kohdentaa myös ennallistamishankkeen / -hankkeiden viestintään, markkinointiin ja ympäristökasvatukseen.

    Facebook: @plupssuojelu 
    Instagram: @plups_fi
    Twitter: @plups_fi
    Linkedin: @plups
    Tiktok: @plupssuojelu
    Youtube: Plups

    Osallistu äänestykseen »

    Helsinki Foundation: Auta meitä suojelemaan metsiä

    Helsinki Foundation on kansainvälisesti toimiva hyväntekeväisyyssäätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Säätiö hankkii lahjoitusvaroilla maata ja perustaa omistamiinsa kohteisiin yksityisiä luonnonsuojelualueita.     
     
    Suojeltava alue voi olla esimerkiksi metsää, kosteikkoa tai luonnonniittyä. Säätiön omistamat alueet jätetään luonnontilaan, sellaiseksi kuin ne ovat kasvaneet.   

    Säätiömuotoinen toiminta ja yksityiset lahjoittajat takaavat pysyvän suojelun. Siten nämä alueet säilyvät sukupolvilta toisille ikuisesti. Alueilla on mahdollista vierailla luontoa kunnioittaen. 
     
    Luonnon hyvinvointi tuo ihmisille hyvinvointia ja luonnosta huolehtiminen on meidän kaikkien asia. Säätiömme ydintoiminta, uusien luonnonsuojelualueiden hankkiminen, on tapa jonka kautta jokaisen on mahdollisuus vaikuttaa luontomme säilymiseen tuleville sukupolville. Me teemme luonnon puolesta toimimisen helpoksi aivan kaikille.    Keskitymme missioomme ja vuonna 2024 katseemme suuntaa uuden luonnonsuojelualueen suojeltavan luontoalueen etsimiseen ja hankkimiseen. Käyttäisimme Ympäristöbonuksemme alueen ostamiseen, siitä tiedottamiseen ja ostoon kiinteästi liittyviin kuluihin.  

    Facebook: Helsinki Foundation

    Instagram: @helsinkifoundation

    Osallistu äänestykseen »

    Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto: Koulun pihalta luonnontutkijan saappaisiin


    Luontokokemukset jättävät lähtemättömiä jälkiä lasten ja nuoren ajatteluun ja ympäristötietoisuuden kehittymiseen. Tässä projektissa luonnon havainnoinnista tehdään innostava ja merkityksellinen kansalaistaito.  Perusopetukseen ja harrastustoimintaan tuotetaan digitaalinen materiaali, joka on samalla innostava luontoretki. Projektiin valitaan helposti tunnistettavia lajeja (kasveja, sieniä, eläimiä), joita  on helppo löytää lähiluonnosta. Retkellä lapset ja nuoret astuvat itse tutkijan saappaisiin ja tallentavat havaintojaan  kansalliseen lajitietokantaan omilla puhelimillaan. Omien havaintojen kautta päästään käsiksi luonnon monimuotoisuuteen ja osallistutaan ihan oikean tutkimuksen tekoon.  Lajintunnistukseen saadaan apua tekoälyltä ja harrastajayhteisöltä. Lapsille ja nuorille tarjotaan myös ratkaisuja ja vaikuttamisen keinoja – tekoja, joilla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössä.

    Verkkosivut: mappa.fi

    Osallistu äänestykseen »

    John Nurmisen Säätiö: Pelastetaan Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville

    John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Partioaitan ympäristöbonuksen käytämme hankkeisiimme, joissa teemme konkreettista Itämeren suojelutyötä.  

    Hankkeissamme parannetaan Itämeren tilaa monin eri keinoin. Hankkeidemme tärkein tavoite on vähentää mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Tehtävämme on myös vaalia ja välittää ainoan meremme kulttuuriperintöä. Työtämme ohjaavat Itämeren etu, nopeat tulokset ja vaikuttavuus.  

    John Nurmisen Säätiö on 30 vuoden aikana toteuttanut mittavia meren tilan parannustoimia, joiden tuloksia voi nähdä Itämerellä tänäkin päivänä. Esimerkiksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa olemme onnistuneet leikkaamaan Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormitusta 75 prosentilla. Tulokset näkyvät vuosittain mm. vähentyneinä sinilevälauttoina. Vuosina 2005–2022 olemme käynnistäneet 40 meren tilaa parantavaa hanketta, ja niistä 34 on saatu päätökseen. 
    Ympäristöbonuksen avulla teemme myös merikulttuurityötä, jolla vahvistetaan meren merkitystä meille suomalaisille. Itämeren tarinan ja historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, jotta meri tuntuisi läheisemmältä ja sen suojeleminen tärkeältä.  

    Ajankohtaiset hankkeet löytyvät Säätiön sivulta. Ajankohtaisiin merikulttuurihankkeisiimme voi tutustua täällä.

    Facebook: @johnnurmisensaatio 
    Instagram: @johnnurmisensaatio 
    Twitter: @jnurmisensaatio 
    Youtube: John Nurmisen Säätiö 
    LinkedIn: John Nurmisen Säätiö 

    Osallistu äänestykseen »

    Ikäinstituutti: Takaisin metsäpoluille


    Kuva: FotoFuusio

    Luontoon pääsy ei ole mahdollista kaikille iäkkäille. Usealla 75 vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee ja elinpiiri pienenee toimintakyvyn heikentyessä, vaikka luonnossa liikkumisen tarve säilyy. Säännöllinen ulkoilu kohentaa kuntoa, virkistää mieltä ja ylläpitää luontosuhdetta.

    Ympäristöbonuksen avulla paikkaamme iäkkäiden luontoliikuntavajetta. Bonuksella tuemme Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmakuntia järjestämään kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille yhteisiä luontoretkiä syksyllä 2024. Bonuksen ansiosta useat sadat ikäihmiset pääsevät 
    toteuttamaan retkeilyunelmiaan hyvässä ja turvallisessa seurassa. Retket suuntautuvat esimerkiksi lähimetsiin, leirikeskuksiin, ulkoilumajoille tai kansallispuistoihin – sellaisiin paikkoihin, joihin tarvitaan erilliskuljetuksia. Retket toteutetaan kuntien, paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. 

    Ikäinstituutti on edistänyt iäkkäiden ulkoilua jo 20 vuotta yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa. Koulutamme vapaaehtoisia ulkoiluystäviä, tuotamme ulkoilu- ja luontoliikuntamateriaaleja, kehitämme ikä- ja muistiystävällisiä asuinympäristöjä ja järjestämme vuosittain Vie vanhus ulos -kampanjan.

    Sosiaalisen median kanavat
    Verkkosivut: ikainstituutti.fi
    Facebook: @Ikainstituutti
    Twitter: @ikainstituutti
    Youtube: Ikäinstituutti

    Osallistu äänestykseen »

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite