Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonus 2018

    Tuimme 101 250 eurolla kolmea kohdetta vuonna 2018

    Vuoden 2018 Ympäristöbonuksen lahjoitimme klubilaisten äänestämien kolmen kohteen kesken.

    • 50 625 € Virtavesien hoitoyhdistys ry (50 % osuus)
    • 30 375 € Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja (30 % osuus)
    • 20 250 € Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kampanja (20 % osuus)

    Ympäristöbonus syntyi kolme vuotta sitten

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    ”Ympäristöbonus syntyi kolme vuotta sitten 365-klubin perustamisen yhteydessä. Päätimme silloin, että haluamme konkreettisesti tukea ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista. Monet yhdistykset tekevät pienillä resursseilla töitä, jotta me kaikki voisimme nauttia luonnosta. Ilman lahjoituksia osa työstä jäisi väistämättä tekemättä. Siksi päädyimme keräämään Ympäristöbonusta”, kertoo Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

    Ympäristöbonuksesta on muodostunut pysyvä osa Partioaitan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista liiketoimintaa. Lahjoituskohteiksi valitaan voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka edistävät eri ikäisten ihmisten ulkoiluharrastusta sekä ympäristön hyvinvointia. Tämän vuoden lahjoituksen kohteista kaksi yhdistystä toimivat aktiivisesti vesistöalueiden suojelijoina.

    Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry keskittyy virtavesien elvyttämiseen.

    ”Lahjoitus käytetään purojen ja jokien koskialueiden ja muiden voimakkaasti virtaavien alueiden luonnontilan palauttamiseen. Ympäristöbonuksen avulla pystymme laajentamaan toimintaa uusille alueille, ja tavoitteenamme on jatkossakin turvata vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista”, Jouni Simola Virhosta kertoo.

    Pidä Saaristo Siistinä ry aikoo kohdistaa lahjoitussumman rantojen siivoukseen rannikkoalueilla ja Järvi-Suomessa.

    ”Vietämme tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Lahjoituksen avulla voimme nostaa vuosittaisen Siisti Biitsi -ohjelman rantojen määrää ennätyslukemiin. Haluamme, että retkeily puhtaiden vesistöjen äärellä on mahdollista tulevaisuudessakin”, Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelman koordinaattori Julia Jännäri kertoo.

    Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjassa haastetaan vapaaehtoisia iäkkäiden ulkoiluystäviksi.

    ”Ulkoilun ilo ja luontoon pääseminen kuuluu kaikille. Tänä vuonna kampanjoimme sen puolesta, että iäkkäätkin pääsevät metsäretkille”,  iloitsee Heli Starck Ikäinstituutista.

    Edeltävinä vuosina Ympäristöbonusvaroilla on muun muassa rakennettu uudet portaat Kiilopään huipulle Urho Kekkosen kansallispuistossa, tuettu lasten ja nuorten ulkona liikkumista sekä siivottu ja kunnostettu rantoja niin Saimaalla kuin Saaristomerelläkin.

    Virtavesien elvyttäminen ja kunnostaminen - 50 625 €

    Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

    Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Virhon toiminnan tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä kansallisesti ja paikallisesti vaikuttamalla asiantuntijalausunnoin kuten kalastuslain uudistuksessa.

    Ympäristöbonuksen Virtavesien hoitoyhdistys kohdistaa kalateiden kunnostukseen joissa ja puroissa sekä tämän toiminnan laajentamiseen uusille alueille ja saamaan alan pariin uusia ammattilaisia.

    Vie vanhus ulos -kampanjaan - 30 375 €

    Ikäinstituutti

    Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjalla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Kampanja haastaa vapaaehtoisia, läheisiä ja naapureita iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Ulkoilun ilo kuuluu kaikille! Kampanja on järjestetty jo viisi kertaa.

    Ympäristöbonuksen Ikäinstituutti kohdistaa kampanjan näkyvyyden parantamiseen. Tällä edistetään yhä useamman vanhuksen mahdollisuudet ulkoiluun.

    Siisti Biitsi -ohjelmaan - 20 250 €

    Pidä Saaristo Siistinä ry

    Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien vesillä liikkuvien ja vesistöjen äärellä retkeilevien ympäristöjärjestö. Teemme konkreettista ympäristöhuoltotyötä saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. Tarjoamme ratkaisuja roskaantumisen, rehevöitymisen ja vesistöjen kemikalisoitumisen ehkäisemiseksi, jotta retkeily puhtaiden vesistöjen äärellä olisi mahdollista tulevaisuudessakin.

    Ympäristöbonuksen Pidä Saaristo Siistinä ry kohdistaa yhdistyksen vuosittaiseen Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanjaan. Bonuksen avulla siivottujen rantojen määrää voitaisiin nostaa ennätyslukemiin vuonna 2019 yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

    Suosituimmat tuotemerkit

    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite