/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonuskohteet 2019

    Tuimme 110 625 eurolla kolmea kohdetta vuonna 2019

    Vuoden 2019 Ympäristöbonuksen lahjoitimme klubilaisten äänestämien kolmen kohteen kesken.

    • 55 313 € Luonnonperintösäätiö (50 % osuus)
    • 33 187 € John Nurmisen Säätiö (30 % osuus)
    • 22 125 € Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi (20 % osuus)

    Vuoden 2019 aikana kerätty Ympäristöbonus jaettiin kohteille tammikuussa 2020.

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    365-klubin nimikkosuojelualue ikimetsää – 55 313 €

    Luonnonperintösäätiö

    Suomen ikimetsät hupenevat vauhdilla, tarvitaan toimintaa. Voittoa tavoittelematon Luonnonperintösäätiö tarjoaa jokaiselle suoran linjan luonnonsuojeluun. Säätiö ostaa saamillaan lahjoitusvaroilla ikimetsiä ja hakee niille luonnonsuojelulain tarjoaman pysyvän turvan. Kaikki lahjoitusvarat käytetään metsien ostamiseen sekä suojelualueiden hoitamiseen liittyvään työhön.

    Helpoin tapa tukea on ”ostaa” pala ikimetsää itselleen tai lahjaksi. Mahdollista on myös liittyä säätiön kuukausilahjoittajaksi, esimerkiksi Metsän Kummiksi.

    Lokakuussa 2018 Luonnonperintösäätiöllä on 83 suojelualuetta Inarista Porvooseen. Pysyvässä turvassa on 1 762 hehtaaria suomalaista luontoa.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen?

    Vuoden 2019 bonustuotoilla hankitaan 365-klubilaisille oma nimikkosuojelualue!

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta neljä hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    30 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta kuusi hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    40 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta kahdeksan hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    http://luonnonperintosaatio.fi/

    Puhdas Itämeri -hankkeet – 33 187 €

    John Nurmisen Säätio

    John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla mereen kohdistuvilla kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. John Nurmisen Säätiö on käynnistänyt 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on viety päätökseen. Suomenlahdella on saatu vähennettyä merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen?

    Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

    John Nurmisen Säätiö käyttää Ympäristöbonuksen Puhdas Itämeri -hankkeisiinsa. Hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiön hankkeissa tehostetaan ravinteiden poistoa jätevesistä sekä muista lähteistä ja pienennetään näin ravinnepäästöjä koko Itämeren valuma-alueella.

    Säätiön hankkeissa leikataan mm. maatalouden kuormitusta sekä poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita. Koko Itämeren valuma-alueella säätiö toimii mm. EU-osarahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä ja haetaan parhaita käytäntöjä haitallisten aineiden, kuten lääkeaineiden päästöjen, torjumiseksi. Hanketoiminnassa on käynnissä jo neljättä vuotta särkikalan hoitokalastus ja syksyllä 2018 aloitettiin peltojen kipsitys Vantaanjoen alueella, mikä vähentää ravinnekuormitusta Vantaanjokeen ja Suomenlahteen parantaen siten vesistöjen tilaa. Lisäksi kartoitetaan biokaasutuotannon riskejä sekä mahdollisuuksia vähentää meren sisäistä kuormitusta.

    Puhdas Itämeri -työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 20 000 eurolla noin 100 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 74 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 240 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 38 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä noin 270 kg.

    30 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 30 000 eurolla noin 150 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 110 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 350 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 57 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä 400 kg.

    40 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 40 000 eurolla noin 200 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 148 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 470 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 75 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä 525 kg.

    johnnurmisensaatio.fi

    Puhdas Itämeri Facebook

    Puhdas Itämeri Twitter

    Tukea koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatukseen – 22 125 €

    Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

    Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta, -vastuullisuutta ja luontosuhteen kehittymistä. Yhtenä päätoimintamuotonamme on Vihreä lippu, kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille ja muille kasvatusalan toimijoille. Ohjelma tuo ympäristökuormituksen vähentämisen ja kestävän kehityksen kasvatuksen osaksi jokapäiväistä arkea sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista vaikuttamista. Vihreässä lipussa on mukana yli 300 yksikköä ja se tavoittaa 73 500 lasta ja nuorta.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen?

    Projektin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä heidän opettajien ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta, sen häviämiseen liittyvistä riskeistä sekä oman toiminnan vaikutuksista monimuotoisuuden säilymiseen. Mitä jokainen lapsi ja heidän vanhempansa sekä oma päiväkoti ja koulu voivat arjessaan luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdä?

    Ympäristöbonuksen avulla tuotamme kouluille ja päiväkodeille luonnon monimuotoisuudesta kertovaa monipuolista ja aktivoivaa materiaalia osana Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaa. Näemme tarvetta ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen aiheesta, sillä luonnon monimuotoisuus on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle yhdeksi polttavimmista ympäristöhaasteista. Aihe on kuitenkin opettajien ja kasvattajien keskuudessa hankalaksi ja monimutkaiseksi koettu.

    Tuottamamme materiaalit kannustavat ja tarjoavat tukea etenkin ulko-opetukseen ja lähiluonnon hyödyntämiseen aiheen parissa, ja ne julkaistaan sähköisesti kaikille kouluille ja päiväkodeille avoimeen käyttöön. Erityisen aktiiviseen käyttöön materiaalit pääsevät Vihreä lippu -ohjelman osallistujien (yli 300 yksikköä ja 73 500 lasta ja nuorta) parissa, jotka voivat niiden pohjalta toteuttaa kokonaisia 1-2 vuoden mittaisia projekteja aiheesta.

    Materiaalien tuottamisen ohella tuemme kasvattajia mahdollisuuksien mukaan myös tarjoamalla maksuttomia, kaikille opettajille ja kasvattajille avoimia luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä työpajoja eri puolilla Suomea sekä valmiita koulu- ja päiväkotivierailuja luonnon monimuotoisuudesta asiantuntevien kouluttajien johdolla.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Tuotamme kouluille ja päiväkodeille luonnon monimuotoisuudesta kertovaa monipuolista ja aktivoivaa materiaalia. Kahdelle eri ikäryhmälle (varhaiskasvatus ja koulut) tuotettavat materiaalit kannustavat ja tarjoavat tukea etenkin ulko-opetukseen ja lähiluonnon hyödyntämiseen aiheen parissa, ja ne julkaistaan sähköisesti kaikille kouluille ja päiväkodeille avoimeen käyttöön.

    30 000 €

    Sähköisen materiaalien tuottamisen lisäksi tuotamme aiheesta kouluille ja päiväkodeille konkreettista printtimateriaalia, joka tehostaa käytettävyyttä käytännön kasvatustyössä sekä materiaalin levittämistä opettajille ja kasvattajille messuilla ja muissa kasvatusalan tapahtumissa.

    Tämän ohella järjestämme myös maksuttomia, kaikille opettajille ja kasvattajille avoimia luonnon monimuotoisuus -aiheisia työpajoja eri puolilla Suomea, tarkoituksena tukea materiaalien käyttöönottoa, kokemusten jakamista ja aihepiirin syvällisempää ymmärrystä.

    40 000 €

    Materiaalien (sähköinen ja printti) sekä työpajojen toteuttamisen ohella pääsemme toteuttamaan myös valituilla paikkakunnilla toteutettavan koulu- ja päiväkotivierailukiertueen aiheesta: tarjoamme opettajille ja kasvattajille valmiita koululle tai päiväkodille tilattavia oppituntipaketteja luonnon monimuotoisuudesta asiantuntevan kouluttajan johdolla.

    vihrealippu.fi

    Facebook

    Twitter

    Suosituimmat tuotemerkit

    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite