/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonuskohteet 2020

    Ympäristöbonuskohteet 2020 esittelyssä

    Ympäristöbonuskohteet 2020

    Vuonna 2020 Ympäristöbonusta kerätiin 123 150 € ja se lahjoitettiin kolmelle kohteelle – kestävästi tunturiin, puhtaalle Itämerelle ja luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille.

    • Pidä Lappi Siistinä ry (50 % osuus) 61 575 €
    • John Nurmisen Säätiö (30 % osuus) 36 945 €
    • SOS-Lapsikylä (20 % osuus)  24 630 €

    Vuoden 2020 aikana kerättävä bonus jaettiin vuoden 2021 alussa kohteiden kesken.

    Partioaitan lahjoitus kertyy yrityksen kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Ympäristöbonus jaetaan vuosittain luonnonsuojelu- ja yhteiskuntavastuukohteille, joiden valinnasta klubilaiset äänestävät.

    Kestävästi tunturiin -projekti

    Pidä Lappi Siistinä ry – 50 % Ympäristöbonuksesta    Kuva: Jari Ylläsjärvi

    Pidä Lappi Siistinä ry järjestää talkooleirejä pohjoisen kansallispuistoissa sekä vieraslaji- ja siivoustalkoita kaupunkialueilla. Talkooleireillä mm. kunnostetaan tupia ja liitereitä, uusitaan pitkospuita ja reittien merkintöjä. Teemme kouluvierailuja ja osallistumme koululaisten ulkotapahtumiin käsittelemällä leikkien ja pelien avulla lajittelua ja materiaalin kiertoa. Kestävästi tunturiin -projektin toteuttajana on Pidä Lappi Siistinä ry sekä Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. 

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Maamme vanhin vaellusreitti Hetta-Pallas on retkeilyn tunnetuimpia klassikkokohteita Suomessa. Tämä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston historiallisilla sydänmailla ja yhdessä maamme upeimmista kansallismaisemistamme sijaitseva retkeilyreitti merkittiin maastoon jo vuonna 1934. Retkeilyn suosion myötä reitin kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nykyisin reitille tehdään jo noin 15 000 käyntikertaa vuosittain ja koko Pallas-Ounastunturin alueella retkeillään vuosittain noin 45 000 käyntikerran verran.

    Suuri kävijämäärä jättää jälkensä myös lajistoltaan ainutlaatuiseen ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi hitaasti uusiutuvaan tunturiluontoon. Polut kuluvat ja levenevät voimakkaasti, harvinainen tunturikasvillisuus sekä luontotyypit kuten tunturikankaat ja suot tuhoutuvat ilman polkujen kestävöintiä. Kansallispuistojen hoitoon suunnatun rahoituksen niukkuus näkyy mm. retkeilyä palvelevien rakenteiden, kuten pitkospuiden, siltojen ja reittimerkintöjen huonona kuntona, joka osaltaan voimistaa retkeilystä luonnolle aiheutuvia vaikutuksia. Järjestönä olemme kehityksestä huolissamme ja kiitollisuudesta Suomen ainutlaatuista kansallispuistojärjestelmäämme kohtaan haluamme kantaa kortemme kekoon.

    Luonto on kansallisen hyvinvointimme lähde ja retkeily luonnossa osa suomalaista identiteettiä. Suomen kansallispuistojen luonto retkeilymahdollisuuksineen on myös parasta, mitä meillä on ulkomaisille vierailijoillemme tarjota, käyntikorttimme josta maamme parhaiten muistetaan. Projektin avulla haluamme parantaa retkeilyn kestävyyttä, jotta tulevillakin retkeilijöilläkin olisi mahdollisuus tutustua ainutlaatuiseen tunturiluontoomme.

    Kestävästi tunturiin -hankeen tavoitteena on kehittää luontoretkeilyn edellytyksiä, turvaten samalla ainutlaatuisen tunturiluonnon ja lajiston säilyminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Työt toteutettaisiin yhteistyössä Kansallispuistoja hoitavan Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

    Verkkosivut: pidalappisiistina.fi
    Facebook: @pidalappisiistina
    Instagram: @pidalappisiistina
    Twitter: @SiistiLappi

    Puhdas Itämeri -hankkeet

    John Nurmisen Säätio – 30 % Ympäristöbonuksesta    Kuva: Jukka Nurminen

    John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Toteutamme tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistamme, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. Meitä säätiöläisiä yhdistää rakkaus mereen, sekä vahva usko siihen, että mikään ei ole mahdotonta. Työtämme ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Olemme riippumaton: työtämme ohjaa vain ja ainoastaan Itämeren etu.

    Olemme käynnistäneet yli 30 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 21 on saatu valmiiksi. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja ympäristöriskejä. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.

    Säätiömme on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana maailmaan. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi yli sukupolvien.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren suojelemiseksi.

    Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä.

    Ravinteita vähentämällä voimme vaikuttaa muun muassa sinileväkukintojen määrään. Tavoitteenamme on Itämeren hyvä tila, jossa vesi on kirkasta, ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, ja meren pohjalla riittää happea.

    John Nurmisen Säätiö toteuttaa Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella tuloksellisia Puhdas Itämeri-hankkeita. Puhdas Itämeri -hankkeiden vuoden 2021 aikana tehtävät toimenpiteet, jonka tueksi kerätyt ympäristöbonukset lahjoitetaan, täsmentyvät vuoden 2020 aikana.

    Käynnissä oleviin Puhdas Itämeri -hankkeisiin voi tutustua John Nurmisen Säätiön verkkosivuilla

    Facebook: @johnnurmisensaatio
    Instagram: @johnnurmisensaatio
    Twitter: @jnurmisensaatio
    Youtube: John Nurmisen Säätiö
    LinkedIn: John Nurmisen Säätiö

    Unelmista totta – lisää luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille

    SOS-Lapsikylä – 20 % Ympäristöbonuksesta


    Kuva: SOS-Lapsikylä


    Leevi on supersankari, koska aikuiset tukevat häntä. Entä ne lapset, jotka jäävät ilman tukea? SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia. Tavoitteena on, että lapset saisivat elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä. Hyvään lapsuuteen kuuluu mahdollisuus kasvaa aktiiviseen, liikunnalliseen elämäntapaan, rakentaa omaa luontosuhdetta ja nauttia luonnon vahvistavasta voimasta vaikeista lähtökohdista riippumatta. Uskomme, että luonto tarjoaa lapsille voimaa selvitä hankalissa olosuhteissa. 

    Säännöllisen harrastamisen avulla haluamme tukea lapsen identiteetin, tietämyksen, fyysisen kunnon ja sosiaalisten taitojen kasvua sekä psyykkistä hyvinvointia.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Unelmista totta on yleishyödyllinen hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasten taloudellinen eriarvoisuus näyttäytyy erityisesti vapaa-ajassa. Tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle (7–17-vuotiaalle) yksi mieluinen harrastus. Tuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten ohjatun ja säännöllisen, luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan tukemiseen digitaalisen unelmista.fi –alustan välityksellä. Uusi toimintamalli tuo yhteen tukea tarvitsevat lapsiperheet, lahjoittajat sekä harrastusta järjestävät toimijat.


    Verkkosivut: sos-lapsikyla.fi
    Facebook: @SOSLapsikyla
    Instagram: @soslapsikyla
    Twitter: @SOSLapsikyla

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite