/tapahtumat//yritys/vuodesta-1928//asiakaspalvelu/yritysmyynti//yritys/sv/information-om-partioaitta/

Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Ympäristöbonusehdokkaat 2020

    Tutustu tarkemmin vuoden 2020 Ympäristöbonusehdokkaisiin

    Vuoden 2020 Ympäristöbonuskohteet valitaan tuttuun tapaan 365-klubilaisten äänestyksessä. Tutustu tarkemmin Ympäristöbonusehdokkaisiin ja löydä suosikkikohteesi.

    John Nurmisen Säätiö | MIELI ry | Pidä Lappi Siistinä ry | SOS-Lapsikylä | VAU ry

    Äänestysaika on päättynyt. Uudet kohteet julkaistaan Ympäristöbonustilaisuudessa torstaina 23.1.2020. 

    Lue lisää Ympäristöbonuksesta »

    Puhdas Itämeri -hankkeet

    John Nurmisen Säätio    Kuva: Jukka Nurminen

    John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Toteutamme tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistamme, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. Meitä säätiöläisiä yhdistää rakkaus mereen, sekä vahva usko siihen, että mikään ei ole mahdotonta. Työtämme ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Olemme riippumaton: työtämme ohjaa vain ja ainoastaan Itämeren etu.

    Olemme käynnistäneet yli 30 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 21 on saatu valmiiksi. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja ympäristöriskejä. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.

    Säätiömme on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana maailmaan. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi yli sukupolvien.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren suojelemiseksi.

    Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä.

    Ravinteita vähentämällä voimme vaikuttaa muun muassa sinileväkukintojen määrään. Tavoitteenamme on Itämeren hyvä tila, jossa vesi on kirkasta, ravinteita ja leviä ei ole meressä liikaa, ja meren pohjalla riittää happea.

    John Nurmisen Säätiö toteuttaa Partioaitan Ympäristöbonuksen tuella tuloksellisia Puhdas Itämeri-hankkeita. Puhdas Itämeri -hankkeiden vuoden 2021 aikana tehtävät toimenpiteet, jonka tueksi kerätyt ympäristöbonukset lahjoitetaan, täsmentyvät vuoden 2020 aikana.

    Käynnissä oleviin Puhdas Itämeri -hankkeisiin voi tutustua John Nurmisen Säätiön verkkosivuilla

    Facebook: @johnnurmisensaatio
    Instagram: @johnnurmisensaatio
    Twitter: @jnurmisensaatio
    Youtube: John Nurmisen Säätiö
    LinkedIn: John Nurmisen Säätiö

    Hyvän Mielen Metsäkävelyt

    MIELI Suomen Mielenterveys ry    Kuva: MIELI ry

    MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa mielen hyvinvointia ja ehkäisee ongelmia. Vaikutamme päättäjiin, jotta mielenterveyden edistäminen otetaan huomioon päätöksenteossa, edistämme mielenterveyttä elämänkulun eri vaiheissa, tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan sekä kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa. MIELI ry:n jäsenistön muodostavat 55 paikallista mielenterveysseuraa.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    MIELI ry:n paikalliset mielenterveysseurat järjestäisivät Ympäristöbonuksen avulla Hyvän Mielen Metsäkävelyitä, jotka suunnataan erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, joita huolestuttaa tai ahdistaa luonnon saastuminen ja ilmastomuutos ja he haluavat käsitellä näitä teemoja yhdessä. Metsäkävelyihin kuuluu yhdessä liikkuminen ja metsäluonnosta nauttiminen, keskustelut metsäluonnossa liikkumisen merkityksestä erityisesti mielen hyvinvointiin ja huolten käsittelyyn, keskittymisharjoituksia, toiminnallisuus, nuotiokahvit ja joskus myös luonnossa yöpyminen.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte
    20 000 €

    Mieli ry:ssä aktiivisia vapaaehtoistoimijoita toimii 55:ssa paikallisessa mielenterveysseurassa. Osa heistä toimii vaativassa vapaaehtoistyössä esim. kriisipuhelinpäivystäjinä, osa edistää ihmisten mielenterveyttä ja ohjaa toiminnallisia hyvinvointia tukevia ryhmiä ja osa tukee esim. itsenäistymisensä kanssa kamppailevia nuoria. Rahoituksen turvin paikallisilla mielenterveysseuroilla olisi mahdollisuus hakea määrärahaa Mieli ry:ltä Hyvän Mielen Metsäkävelyiden järjestämiseen nuorille tai nuorille aikuisille ja räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopivat metsäkävelyt. Rahoitus olisi tarkoitettu Mieli ry:lle tulleiden hakemusten pohjalta valituille 10-15 paikalliselle mielenterveysseuralle, jotka järjestäisivät alueellaan Hyvän Mielen Metsäkävelyjä. Kävelyiden määrä paikallisissa seuroissa määräytyisi heidän suunnitelmiensa mukaan. Kuluja metsäkävelyistä voivat olla: mahdolliset mainokset kohderyhmille, kuljetukset luonnon läheisyyteen, nuotiokahvit ja tikkupullat, metsäkävelyitä ohjaavien vapaaehtoisten kulukorvaukset, nikkarointitarvikkeet ja muut metsäkävelyillä käytettävät rekvisiitat.

    30 000 €

    Ottaisimme toteuttajatahoiksi enemmän (20-25) paikallisia mielenterveysseuroja ja kulujen lisäksi tulisivat mahdolliset yöpymiseen tarvittavat tarvikkeet.
    Voisimme myös toteuttaa Hyvän Mielen Metsäkävelyiden virtuaaliversioiden levittämisen laajasti ympäri Suomea, jolloin luonnon kauneudesta voisivat nauttia myös ne henkilöt, jotka eivät fyysisten tai psyykkisten esteiden vuoksi pääse luontoon. Tämä vaatisi toteutuakseen levittämishankkeen vetäjän matkakuluja ja ilmoituskuluja.

    50 000 €

    Toteuttaisimme laajasti paikallisten mielenterveysseurojen alueella Hyvän Mielen Metsäkävelyitä, jolloin toteuttajatahoina voisi olla 30-40 paikallista mielenterveysseuraa tai useampia Hyvän Mielen Metsäkävelyitä 20-30 paikallisessa mielenterveysseurassa sekä virtuaalisten metsäkävelyiden levitystä, kuten aikaisemmissa suunnitelmissa.

    Lisäksi järjestäisimme alueellisia koulutuksia paikallisten mielenterveysseurojen alueilla ympäristöahdistuksen lieventämisestä ja metsäluonnon hyvinvointivaikutuksista. Toteuttaisimme myös Suomen Partiolaisten kanssa- heidän niin halutessa- yhteisen, isomman Hyvän Mielen Metsäkävelytapahtuman, jossa yhdistyisi mielen hyvinvointi ja partiotaidot. Tähän laajempaan Metsäkävelytapahtuman voidaan haastaa myös muita järjestöjä.

    Verkkosivut: mieli.fi
    Facebook: @mielenterveys
    Instagram: @mielenterveys
    Twitter: @mielenterveys
    Youtube: MIELI Suomen Mielenterveys ry

    Kestävästi tunturiin -projekti

    Pidä Lappi Siistinä ry    Kuva: Jari Ylläsjärvi

    Pidä Lappi Siistinä ry järjestää talkooleirejä pohjoisen kansallispuistoissa sekä vieraslaji- ja siivoustalkoita kaupunkialueilla. Talkooleireillä mm. kunnostetaan tupia ja liitereitä, uusitaan pitkospuita ja reittien merkintöjä. Teemme kouluvierailuja ja osallistumme koululaisten ulkotapahtumiin käsittelemällä leikkien ja pelien avulla lajittelua ja materiaalin kiertoa. Kestävästi tunturiin -projektin toteuttajana on Pidä Lappi Siistinä ry sekä Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. 

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Maamme vanhin vaellusreitti Hetta-Pallas on retkeilyn tunnetuimpia klassikkokohteita Suomessa. Tämä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston historiallisilla sydänmailla ja yhdessä maamme upeimmista kansallismaisemistamme sijaitseva retkeilyreitti merkittiin maastoon jo vuonna 1934. Retkeilyn suosion myötä reitin kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nykyisin reitille tehdään jo noin 15 000 käyntikertaa vuosittain ja koko Pallas-Ounastunturin alueella retkeillään vuosittain noin 45 000 käyntikerran verran.

    Suuri kävijämäärä jättää jälkensä myös lajistoltaan ainutlaatuiseen ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi hitaasti uusiutuvaan tunturiluontoon. Polut kuluvat ja levenevät voimakkaasti, harvinainen tunturikasvillisuus sekä luontotyypit kuten tunturikankaat ja suot tuhoutuvat ilman polkujen kestävöintiä. Kansallispuistojen hoitoon suunnatun rahoituksen niukkuus näkyy mm. retkeilyä palvelevien rakenteiden, kuten pitkospuiden, siltojen ja reittimerkintöjen huonona kuntona, joka osaltaan voimistaa retkeilystä luonnolle aiheutuvia vaikutuksia. Järjestönä olemme kehityksestä huolissamme ja kiitollisuudesta Suomen ainutlaatuista kansallispuistojärjestelmäämme kohtaan haluamme kantaa kortemme kekoon.

    Luonto on kansallisen hyvinvointimme lähde ja retkeily luonnossa osa suomalaista identiteettiä. Suomen kansallispuistojen luonto retkeilymahdollisuuksineen on myös parasta, mitä meillä on ulkomaisille vierailijoillemme tarjota, käyntikorttimme josta maamme parhaiten muistetaan. Projektin avulla haluamme parantaa retkeilyn kestävyyttä, jotta tulevillakin retkeilijöilläkin olisi mahdollisuus tutustua ainutlaatuiseen tunturiluontoomme.

    Kestävästi tunturiin -hankeen tavoitteena on kehittää luontoretkeilyn edellytyksiä, turvaten samalla ainutlaatuisen tunturiluonnon ja lajiston säilyminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Työt toteutettaisiin yhteistyössä Kansallispuistoja hoitavan Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte
    20 000 €

    Reittimerkintöjen ja pitkostusten uusinta puiston tunnetuimmilla retkeilyreiteillä

    • Taivaskeron reitti
    • Palkaskeron reitti
    • Pitkostuksen uusinnat 250 m Hetta-Pallas retkeilyreitillä

    30 000 €

    Reittimerkintöjen, pitkostusten ja siltojen uusinta puiston tunnetuimmilla retkeilyreiteillä

    • Taivaskeron reitti
    • Palkaskeron reitti
    • Pitkostuksen uusinnat 250 m Hetta-Pallas vaellusreitillä
    • Kahden sillan uusinta Pallas-Ounastunturien alueella

    50 000 €

    Reittimerkintöjen, pitkostusten, siltojen uusinta puiston tunnetuimmilla retkeilyreiteillä sekä polun kestävöintityöt

    • Taivaskeron reitti
    • Palkaskeron reitti
    • Pitkostuksen uusinnat 250 m Hetta-Pallas vaellusreitillä
    • Kahden sillan uusinta Pallas-Ounastunturin alueella
    • Hietajärvi-Pahakuru yhteysreitin kestävöinti soralla


    Verkkosivut: pidalappisiistina.fi
    Facebook: @pidalappisiistina
    Instagram: @pidalappisiistina
    Twitter: @SiistiLappi

    Unelmista totta – lisää luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille

    SOS-Lapsikylä


    Kuva: SOS-Lapsikylä


    Leevi on supersankari, koska aikuiset tukevat häntä. Entä ne lapset, jotka jäävät ilman tukea? SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia. Tavoitteena on, että lapset saisivat elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä. Hyvään lapsuuteen kuuluu mahdollisuus kasvaa aktiiviseen, liikunnalliseen elämäntapaan, rakentaa omaa luontosuhdetta ja nauttia luonnon vahvistavasta voimasta vaikeista lähtökohdista riippumatta. Uskomme, että luonto tarjoaa lapsille voimaa selvitä hankalissa olosuhteissa. 

    Säännöllisen harrastamisen avulla haluamme tukea lapsen identiteetin, tietämyksen, fyysisen kunnon ja sosiaalisten taitojen kasvua sekä psyykkistä hyvinvointia.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Unelmista totta on yleishyödyllinen hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasten taloudellinen eriarvoisuus näyttäytyy erityisesti vapaa-ajassa. Tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle (7–17-vuotiaalle) yksi mieluinen harrastus. Tuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten ohjatun ja säännöllisen, luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan tukemiseen digitaalisen unelmista.fi –alustan välityksellä. Uusi toimintamalli tuo yhteen tukea tarvitsevat lapsiperheet, lahjoittajat sekä harrastusta järjestävät toimijat.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte
    20 000 €

    - 20 000€ kohdennettaisiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan mahdollistamiseksi (mm. 4H,  luontokoulut/kerhot, suunnistus, soutu, retkeily, retkiluistelu, partio, melonta, purjehdus, golf, ratsastus) 

    - harrastusmaksujen lisäksi voisimme tukea vähävaraisten perheiden lasten ulkoiluvälineiden hankintaa.

    30 000 €

    -25 000€ kohdennettaisiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan mahdollistamiseksi (mm. 4H, luontokoulut/kerhot, suunnistus, soutu, retkeily, retkiluistelu, partio, melonta, purjehdus, golf, ratsastus) 

    - harrastusmaksujen lisäksi voisimme tukea vähävaraisten perheiden lasten ulkoiluvälineiden hankintaa

    -5 000 €:lla kehittäisimme alustaa, jotta harrastustoimijoiden on yhä helpompi esitellä toimintaansa innokkaille harrastajille

    50 000 €

    - 35 000 € kohdennettaisiin vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten luonnossa tapahtuvan ja ympäristökasvatusta tukevan harrastustoiminnan mahdollistamiseksi (mm. 4H, luontokoulut/kerhot, suunnistus, soutu, retkeily, retkiluistelu, partio, melonta, purjehdus, golf, ratsastus) 

    - harrastusmaksujen lisäksi voisimme tukea vähävaraisten perheiden lasten ulkoiluvälineiden hankintaa

    - 5 000 €:lla kehittäisimme alustaa, jotta harrastustoimijoiden on yhä helpompi esitellä toimintaansa innokkaille harrastajille

    - 10 000 €:lla kehittäisimme unelmista.fi -alustaa edelleen ja skaalaisimme toimintaa uusille alueille.


    Verkkosivut: sos-lapsikyla.fi
    Facebook: @SOSLapsikyla
    Instagram: @soslapsikyla
    Twitter: @SOSLapsikyla

    Esteettä Luontoon -projekti

    Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry


    Kuva: VAU ry


    Suomen ainutlaatuinen luonto ja sen tarjoamat elämykset kuuluvat meille ihan kaikille. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta hämmentävän vähän on panostettu siihen, että kaikki aidosti pääsisivät liikkumaan luonnossa.

    Suomen väestöstä 25-27% ovat soveltavan luontoliikunnan piirissä, eli hyötyvät esteettömistä ja saavutettavista luontoliikuntaa edistävistä ratkaisuista. Siis jopa neljäsosalle suomalaisista luontoon pääseminen ja siellä liikkuminen on rajoitettua. Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatiikin jatkuvaa ponnistelua alan toimijoilta.

    Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU kantaa vastuuta toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttamisesta. Luonnossa liikkuminen on parhaimmillaan mahtava vammaisten lasten perheitä yhdistävä tekijä ja luonto edistää kasvuympäristönä nuorten itsenäistymistä ja tärkeiden elämäntaitojen karttumista.

    Kuvaus projektista, johon käytätte Ympäristöbonuksen

    Esteettä luontoon -projektissa liikkumis- ja toimimisesteiset lapset ja nuoret yhdessä perheidensä kanssa opettelevat osaavien oppaiden johdolla valmistautumista omatoimisiin, monipuolisiin luontoretkiin. Retkillä ja tapahtumissa haetaan toimintamalleja siihen, miten perheet jatkossa pystyvät itse liikkumaan ja retkeilemään yhdessä luonnossa. Samalla nuoret pääsevät rakentamaan omaa luontosuhdettaan. Projektissa hankitaan luontoliikunnan apu- ja toimintavälineitä, jotka mahdollistavat liikkumisen rakentamattomassa luonnossa.

    Projektin aikana hankittavat luontoliikunnan apu- ja toimintavälineet ovat vapaasti lainattavissa Välineet.fi -vuokraamopalvelun kautta.

    Esimerkkejä, mitä teette Ympäristöbonuksella, jos saisitte
    20 000 €

    Hankimme luontoliikuntaan soveltuvia apu- ja toimintavälineitä, jolla mahdollistamme liikkumisesteisten henkilöiden liikkumisen luonnossa mahdollisimman itsenäisesti. Liikkumisen apuvälineet ovat kalliita, maastokäyttöön soveltuvan pyörätuolin hinta on 5 000 euroa, minkä takia vammaisten henkilöiden on lähes mahdotonta hankkia välineitä itse, eikä Suomessa ole lakisääteistä ohjetta, että harrastusvälineet tulisi niitä tarvitseville korvata. VAU:n kautta näitä välineitä voidaan hankkia yhteisesti vuokraamokäyttöön. Vuokraamon toiminta kattaa välineiden kunnostamisen kulut, mutta ei välineiden hankintaa. Soveltavan liikunnan apuvälineet ovat kaikkien lainattavissa Välineet.fi -vuokraamopalvelun kautta.

    30 000 €

    Hankimme luontoliikuntaan soveltuvia apu- ja toimintavälineitä sekä järjestämme valtakunnallisen lasten ja nuorten luontoleirin kansallispuistossa. Luontoleirillä on mahdollisuus yöpyä ulkona, liikkua luonnossa niin maalla kuin meloen ja kokea samalla vertaistukea.  Projektin aikana hankitut soveltavan liikunnan apuvälineet ovat kaikkien lainattavissa Välineet.fi -vuokraamopalvelun kautta.

    50 000 €

    Hankimme luontoliikuntaan soveltuvia apu- ja toimintavälineitä sekä järjestämme 2 valtakunnallista lasten ja nuorten luontoleiriä eri puolilla Suomea eri vuodenaikoina. Näiden leirien aikana mahdollistamme osallistujien aidon kokemuksen luonnosta. Luontoleirillä on mahdollisuus yöpyä ulkona, liikkua luonnossa ja kokea samalla vertaistukea. Lisäksi järjestämme kaikille avoimia luontopäiviä eri puolilla Suomea ja edistämme samalla muiden toimijoiden osaamista soveltavasta luontoliikunnasta. Kaikki hankitut soveltavan liikunnan apuvälineet ovat kaikkien lainattavissa Välineet.fi -vuokraamopalvelun kautta.


    Verkkosivut: vammaisurheilu.fi
    Facebook: @vammaisurheilu
    Twitter: @vammaisurheilu
    Youtube: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

    Suosituimmat tuotemerkit

    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite