Äänestä Ympäristöbonuskohteita vuodelle 2018

Äänestys on päättynyt 26.12.2017. Kiitos kaikille äänestäneille! Julkistamme tulokset alkuvuodesta.

365 Klubin jäsenenä pääset tekemään hyvää! Partioaitta lahjoittaa vuosittain 1 % 365 Klubin jäsenten ostoista Ympäristöbonuksena eri kohteisiin, jotka  voivat olla ympäristöön, lapsiin, nuoriin, vanhuksiin tai yhteisvastuuseen liittyviä kohteita. Klubin jäsenenä pääset vaikuttamaan kohteiden valintaan äänestämällä. Kiitos, kun osallistut!

Ensimmäinen Ympäristöbonus vuonna 2016 oli 62 324,49 euroa ja se jaettiin Outward Bound Finland ry:lle. Lue tarkemmin Ympäristöbonuksesta ja vuoden 2017 kohteista.

Äänestettävät kohteet

Esittelemme tällä sivulla ensin äänestettävät kohteet ja sivun alalaidassa pääset äänestämään kohteita.

Ympäristöbonuksen jakautuminen kohteiden kesken

Äänestettäväna on viisi kohdetta, joista kolme eniten ääniä saanutta valitaan vuoden 2018 Ympäristöbonuskohteiksi. Eniten ääniä saanut kohde saa 50 % osuuden, toiseksi tullut 30 % osuuden ja kolmanneksi eniten ääniä saanut saa 20 % osuuden.

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin luonnon etujärjestö, joka tekee töitä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ympäristökasvatukseen. Lapset ulos oppimaan -hankkeessa opetus menee metsään: metsästä tulee luokkahuone. Luontotunneilla ollaan kiireettömästi ja hyvällä mielellä samalla, kun luontoon ja sen ilmiöihin perehdytään leikkimällä, liikkumalla tai vaikka puolukkatikkareita maistelemalla. Luontotunteja pidetään ympäri vuoden kaikenikäisille lapsille yksivuotiaista yläkoululaisiin.

Ympäristöbonuksen Suomen luonnonsuojeluliitto kohdistaa luontotuntiohjaajien palkkaamiseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa tunnit osaksi koulujen ja päiväkotien jokapäiväistä toimintaa. Lue lisää: sll.fi/luontotunnit.

Äänestä Suomen Luonnonsuojeluliittoa »

Luonto-Liitto

Luonto-liitto

Jokaisella lapsella on oikeus luontoon ja sen tuomaan hyvinvointiin. Luonto-Liiton toiminnan tavoitteena on antaa lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä luonnossa. Luonto-Liiton leireille, kerhoihin ja retkille osallistuu vuosittain tuhansia lapsia, nuoria ja perheitä.

Ympäristöbonuksen Luonto-Liitto kohdistaa lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan. Leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään ja leikitään luonnossa.

Äänestä Luonto-Liittoa »

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja

Ikäinstituutti

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjalla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Kampanja haastaa vapaaehtoisia, läheisiä ja naapureita iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Ulkoilun ilo kuuluu kaikille! Kampanja on järjestetty jo viisi kertaa.

Ympäristöbonuksen Ikäinstituutti kohdistaa kampanjan näkyvyyden parantamiseen. Tällä edistetään yhä useamman vanhuksen mahdollisuudet ulkoiluun.

Äänestä Ikäinstituuttia »

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Virho

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Virhon toiminnan tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä kansallisesti ja paikallisesti vaikuttamalla asiantuntijalausunnoin kuten kalastuslain uudistuksessa.

Ympäristöbonuksen Virtavesien hoitoyhdistys kohdistaa kalateiden kunnostukseen joissa ja puroissa sekä tämän toiminnan laajentamiseen uusille alueille ja saamaan alan pariin uusia ammattilaisia.

Äänestä Virtavesien hoitoyhdistystä »

Pidä Saaristo Siistinä ry

Pidä Saaristo Siistinä

Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien vesillä liikkuvien ja vesistöjen äärellä retkeilevien ympäristöjärjestö. Teemme konkreettista ympäristöhuoltotyötä saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. Tarjoamme ratkaisuja roskaantumisen, rehevöitymisen ja vesistöjen kemikalisoitumisen ehkäisemiseksi, jotta retkeily puhtaiden vesistöjen äärellä olisi mahdollista tulevaisuudessakin.

Ympäristöbonuksen Pidä Saaristo Siistinä ry kohdistaa yhdistyksen vuosittaiseen Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanjaan. Bonuksen avulla siivottujen rantojen määrää voitaisiin nostaa ennätyslukemiin vuonna 2019 yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Äänestä Pidä Saaristo Siistinä ry:tä »

Äänestä

Äänestys on vain 365 Klubin jäsenille. Äänestysaika on 15.11.-26.12.2017. Voit äänestää yhtä kohdetta. Kolme eniten ääniä saanutta valitaan vuoden 2018 Ympäristöbonuskohteiksi. Eniten ääniä saanut kohde saa 50 % osuuden, toiseksi tullut 30 % osuuden ja kolmanneksi eniten ääniä saanut saa 20 % osuuden.

Äänestys on päättynyt 26.12.2017. Kiitos kaikille äänestäneille! Julkistamme tulokset alkuvuodesta.

Kommentit