Lahjoittaminen ostosten yhteydessä Itämeren hyväksi

Lahjoittaminen ostosten yhteydessä Itämeren hyväksi

NÄIN AUTAT ITÄMEREN PUHDISTAMISESSA!

Lahjoittaminen on mahdollista ensi alkuun vain Sellon, Kuopion ja Turun myymälöissä.

Itämeren suojelun perusta on valuma-alueella

Itämeren tilaan vaikuttaa keskeisesti valuma-alueelta tuleva kuormitus, sillä meren valuma-alue (1 720 000 km2) on noin neljä kertaa niin suuri kuin itse meren pinta-ala. Kaikki valuma-alueella tapahtuva toiminta voi vaikuttaa meren tilaan. Itämeren valuma-alueella asuu yhteensä noin 85 miljoonaa asukasta ja se ulottuu 14 valtion alueelle. Lähes koko Suomi sijaitsee Itämeren valuma-alueella ja Suomen osuus alueesta on merkittävä. Suomen omat päästöt vaikuttavat siis keskeisesti omien rannikkovesiemme tilaan.

Ainutlaatuinen Itämeremme kaipaa pikaisia suojelutoimia

Suomen vesistöjen ekologinen luokitus osoittaa, että etenkin Itämeren rannikkovedet ja rannikkoalueen jokivesistöt voivat huonosti. Puolet jokivesistä ja yli puolet rannikkovesien kokonaispinta-alasta on hyvää huonommassa tilassa. Itämeren suurimpia ongelmia ovat liiallinen rehevöityminen, ylikalastus, meriympäristöön kohdistuva rakentaminen ja meriliikenne sekä ympäristömyrkkyjen ja kemikaalien kertyminen mereen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen. Kaikki nämä tekijät muuttavat meren herkkää pinnan alaista ja rannikkoluontoa. Meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet parantaa Itämeren tilaa, sillä kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi on olemassa hyviä keinoja. Haaste on ottaa yhteinen vastuu Itämerestä ja toteuttaa suojelukeinot.

Meri puhtaaksi, ravinteet kiertoon

Ravinteet ovat elintärkeitä ruoantuotannossa, mutta uhka Itämeressä

Fosfori ja typpi ovat elämälle välttämättömiä ravinteita, joihin maailman ruoantuotanto perustuu. Itämeressä ne aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia. Fosforin mineraaliset varannot ovat ehtymässä ja typen tuottaminen vaatii valtavasti energiaa. Arvokkaiden ravinteiden hukkaaminen mereen on paitsi haitallista myös tyhmää. Ravinteiden ottaminen talteen auttaisi Itämerta ja parantaisi mahdollisuuksiamme tuottaa ruokaa planeetan kasvavalle väestölle.

Yhteistyökumppanit BSAG ja Runda Upp

Baltic Sea Action Group, BSAG tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä.

Kunnianhimoisella agendalla on muun muassa Itämeren alueen ruoantuotannon ravinnepäästöjen minimointi, jätevesien ravinnepäästöjen kierrättäminen ja vaarallisten aineiden riskien vähentäminen.

Runda Upp (Pyöristä!) on Stiftelsen Runda Upp -nimisen säätiön hanke, jota edistää Runda Upp i Sverige AB. Ketjujen keräämät ja lahjoittamat rahat Runda Upp -ohjelman välityksellä, käytetään lyhentämättöminä kunkin ketjun itse valitseman projektin hyväksi. Runda Upp -ohjelmassa on selkeät ohjeet, joiden mukaan kerätyistä varoista pidetään kirjaa. Se tekee lahjoittamisesta turvallista. Runda Upp -varojen käytöstä toimitetaan vuosittain tilintarkastustodistus, joka osoittaa, kuinka paljon rahaa ohjelman puitteissa on kerätty ja kuinka paljon niitä on siirretty valituille organisaatioille. Yhteistyöhömme Runda Uppin kanssa kuuluu, että me raportoimme summat jokaisen keräyshankkeen päätteeksi heille, ja he julkistavat tietoja omilla verkkosivuillaan sekä me julkistamme lahjoitetut summat Partioaitan eri kanavissa.

Osallistu työhön ja lahjoita ostostesi yhteydessä BSAG:n Itämeri-työhön!

Kommentit