Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Partioaitta Oy, Nuijamiestentie 5 C, 00400 Helsinki, Y-tunnus: 0201830-0, sähköposti: partioaitta@partioaitta.fi

2. Rekisteriasioita hoitaa

Nina Ehrnrooth, puh. 020-7760 600 (Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min)

3. Rekisterin nimi

Partioaitan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointiviestintää sähköpostitse ja postitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa Partioaitalta markkinointiviestintää.

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Hyväksyessään rekisteröitymisen säännöt antaa käyttäjä Partioaitta Oy:lle luvan luovuttamiensa tietojen käsittelyyn asiakkuuden hoitoa sekä asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten. Partioaitta Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu.

5. Rekisteriin kuuluvan vastuu, velvoitteet ja täysivaltaisuus

Rekisteröityminen asiakasrekisteriin on ilmaista, eikä velvoita rekisteröitynyttä käyttäjää muuhun kuin noudattamaan palvelun sääntöjä. Palvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö. Rekisterin jäsenellä tulee olla lisäksi suomalainen henkilötunnus, mikäli hän liittyy 365 Klubin jäseneksi. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa hänen Partioaitta Oy:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä ja säilytyksestä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja siellä käsitellään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tieto Suomen Partiolaiset ry:n jäsenyydestä  ja jäsentunniste
Tieto Suomen Latu ry:n jäsenyydestä ja jäsentunniste
Tieto Partioaitta 365 Klubin jäsenyydestä ja 365-lehden tilauksesta
Kanta-asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa
Tiedot tuotearvioinneista
Tieto markkinointiluvista ja –kielloista

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröityessään tai antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse tai on pyytänyt Partioaitan asiakaspalvelua tallentamaan sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Asiakastietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin, Postin tai muun vastaavan rekisterin kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
Uutiskirjeen tilaajien ja Partioaitta 365 Klubin jäsenten tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Henkilötunnusta tai arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Mailchimp (USA).

Partioaitan uutiskirjeen tilaamalla tai Partioaitta 365 Klubiin liittymällä käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä palvelun käyttöehdot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Partioaitta Oy
Nuijamiestentie 5 C
00400 Helsinki

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.