Vastine Oikeutta eläimille –järjestön vetoomukseen turkiseläinten puolesta

Vastine Oikeutta eläimille –järjestön vetoomukseen turkiseläinten puolesta

Partioaitan tehokkain keino eettisten tuotantotapojen kehittämiseksi on vaikuttaa tavarantoimittajiimme ja myymiemme tuotteiden valmistajiin. The Fenix Way ja The Partioaitta Way –toimintaohjeiden mukaisesti edellytämme, että myymämme tuotteet ovat eettisesti tuotettuja. Mikäli näemme tuotantomenetelmissä epäkohdan, haluamme puuttua ongelmaan emmekä sulkea silmiämme siltä.

Käymme jatkuvaa keskustelua tavarantoimittajiemme kanssa, ja pyydämme jokaiselta tavarantoimittajalta todistukset heidän kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja ympäristövastuusta. Haluamme varmistua, että kaikki myymämme tuotteet ovat eettisesti tuotettuja. Olemme pyytäneet  Canada Gooselta tarkennuksia turkisten pyydystysmenetelmistä.

Olemme tämän syksyn aikana käyneet rakentavaa keskustelua myös Oikeutta eläimille -järjestön tiedottajan kanssa. Esille nostettu asia on ollut yrityksessämme keskustelunaiheena myös aiemmin. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistua eettisistä tuotantotavoista.

Kaikki turkikset Canada Goose –tuotteissa ovat peräisin kojoottikannan riistanhoidollisesta harventamisesta, joka ei ole riippuvainen vaateteollisuudesta. Mikäli kojoottikannan harventamisessa käytetään epäeettisiä pyydystysmenetelmiä, on tärkeää painostaa myös Kanadan hallitusta epäeettisten pyydystysmenetelmien kieltämiseksi. Canada Goose tekee aktiivisesti töitä paikallisten viranomaisten kanssa tuotannon eettisyyden ja ympäristövastuun parantamiseksi.

Lue tarkemmin Canada Goosen käyttämästä turkiksesta ja untuvasta.

Nina Ehrnrooth
Toimitusjohtaja
Partioaitta Oy

Päivitetty 5.3.2015
Lue Canada Gooselta saamamme vastaus koskien kyselyyn turkiksista.

Kommentit