Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Vinkit talvilomalle »
    Ympäristöbonusehdokkaat 2024

    Vuoden 2024 Ympäristöbonus-kohteet on valittu äänestyksessä. Julkistamme uudet kohteet 25.1.2024. Tehdään yhdessä hyvää!


    Diakonissalaitos

    Diakonissalaitoksen työ tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä - heitä, jotka jäävät usein syrjään yhteiskunnassamme. 155-vuotias säätiömme tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muun muassa nuorille, ikääntyneille, asunnottomille sekä kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille yhdessä sen palveluliiketoiminnan kanssa. Diakonissalaitos on rohkea ja vaikuttava ihmisarvon puolustaja ja yhteiskunnan uudistaja.

    Veden solina kuuluu kaikille!

    Anna ääni Diakonissalaitoksen esteettömän luontopolun kehittämiselle. Auta meitä rakentamaan ympäristöbonuksella esteetön reitti metsäjoen varteen. Espoon Lakistossa on valmistunut kaikille avoin esteetön luontopolku, lähes kilometrin mittainen Korennon kierros vuonna 2023. Luontopolku tarjoaa erilaisia maastoja ja näkymiä, mutta se ei vielä vie veden ääreen. Luonnon elementit vesi, ilma, metsä ja äänet kuuluvat kaikille. Veden äärellä voi onkia, uittaa kättään vedessä, kuljettaa kaarnalaivaa ja nähdä auringonvalon leikin veden päällä. Luontopolkua käyttävät ahkerasti mm. ikäihmiset, läheiset pyörätuolia tarvitsevine perheenjäsenineen, rollaattorilla liikkuvat kehitysvammaiset ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat.

    Sinä voit mahdollistaa kaikille pääsyn veden ääreen ja elämyksen luonnossa.

    Web hdl.fi/
    FB @diakonissalaitos 
    X @hdlsaatio
    IG @diakonissalaitos 

    Suomen Vapaa-ajankalastajat

    Suomen Vapaa-ajankalastajat edistää yhtä keskeisimmistä luontoharrastuksista maassamme. Tavoitteenamme on mahdollistaa kalastusharrastus jokaiselle; asuinpaikasta, iästä tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistäminen: Fisuun-toiminta on yksi tärkeimpiä toimintamme osa-alueita. Fisuun-toiminnan kautta 10–20 000 lasta ja nuorta pääsee vuosittain kädestä pitäen tutustumaan kalastukseen leirien, kerhojen sekä erilaisten tapahtumien kautta.

    Fisuun-toiminta, lapset ja nuoret kalastusharrastuksen pariin

    Ympäristöbonuksella edistämme Fisuun-toimintaa! Haemme toimintaamme mukaan lisää lasten ja nuorten kalastustapahtumien järjestäjiä ja toiminnalle tärkeitä aikuisia. Heitä, jotka konkreettisesti opastavat vavan varteen, koska ilman aikuisia Fisuun-toiminta ei ole mahdollista. Ympäristöbonuksen avulla voimme lisäksi hankkia lapsille ja nuorille kalastusvälineitä, jotta he voivat aloittaa kalastuksen. Näiden toimien avulla voimme entistä paremmin auttaa lapsia ja nuoria löytämään hyvän luontoharrastuksen, joka tarjoaa myös kavereita ja tietoa vesiluonnosta kestävän luontosuhteen perustaksi. Tarkemmin tietoa Fisuun-toiminnasta löytyy fisuun.fi -sivuilta.

    Web fisuun.fi / vapaa-ajankalastaja.fi 
    Tiktok @fisuun
    IG @fisuun
    FB @fisuun
    Youtube https://www.youtube.com/watch?v=23QjAu-avxw

    Suomen Punainen Risti

    Suomen Punainen Risti, SPR, auttaa onnettomuuksien ja kriisien sattuessa Suomessa ja maailmalla. Kannustamme ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja turvallisuudestaan sekä asettumaan heikomman puolelle.

    Luonto osaksi kaikkien hyvinvointia!

    Luonto edistää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, mutta osa meistä ei ikinä pääse luontoon nauttimaan näistä hyvistä vaikutuksista. Monet vanhukset, vammaiset, omaishoitajat, vasta maahan muuttaneet tai vähävaraiset lapsiperheet eivät joko itse pääse luontoon, kykene tai uskalla liikkua luonnossa. 

    Ympäristöbonuksella järjestämme yhdessä kumppaniemme kanssa eri puolella Suomea tapahtumia lähiluonnossa, joissa tutustutaan luonnossa liikkumisen perusteisiin, jokaisen oikeuksiin sekä liikkumisen mahdollistaviin apuvälineisiin.

    Mahdollistamme ennenkokemattomia elämyksiä haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, jotka eivät ole ikinä päässeet esimerkiksi melomaan tai nuotioretkelle metsään. Innostavilla ja toiminnallisilla rasteilla kerromme tapahtumiin osallistuville luonnon hyvinvointivaikutuksista.

    Koulutamme lisää vapaaehtoisia. Osaavien vapaaehtoisten myötä luontotapahtumat jäävät elämään osana Punaisen Ristin toimintaa. Me Punaisessa Ristissä haluamme, että jokaisella on mahdollisuus päästä luontoon.

    Web punainenristi.fi/
    FB @punainenristi
    X @punainenristi
    IG @punainenristi 

    Suomen vesistösäätiö

    Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen vesiluonnon – järvien, jokien ja pienvesien – tilan parantaminen sekä vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Säätiö on poliittisesti sitoutumaton eikä tavoittele toiminnallaan voittoa. Ilmastonmuutos ja globaali luontokato näkyvät myös meidän vesistöissämme yhä useamman lajin uhanalaistumisena. Me Suomen vesistösäätiössä teemme töitä sen eteen, että puhtaat vetemme ja monimuotoinen vesiluontomme säilyisivät myös tuleville sukupolville. Kunnostamme vesistöjä, jaamme tietoa ja luomme väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

    Yhdessä pienen puolella

    Käyttäisimme ympäristöbonuksen työhön maamme pienimpien vesien eli lähteiden, purojen ja lampien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi. Pienvedet ovat huolestuttavan heikossa tilassa ja suuri osa niissä elävistä eliölajeista on uhanalaisia. Pienimmät vetemme ovat jääneet ihmistoiminnan jalkoihin esimerkiksi hakkuissa ja rakentamisessa. Arvokkaita lähteitä, puroja ja lampia ei aina tunnisteta eikä tiedetä, miten ne tulisi ottaa huomioon.

    Haluamme kääntää katseet siihen, miten jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon pienvesien pelastamiseksi. Hankkeemme tavoitteena on lisätä tietoisuutta pienvesistä ja niiden merkityksestä ja kannustaa suojelemaan näitä luontomme arvokkaita helmiä.

    Teemme hankkeessa koko kansalle suunnattua opasmateriaalia pienvesien tunnistamisesta, suojelusta ja ennallistamisesta. Viestimme pienvesien tärkeydestä ja järjestämme koulutuksia eri tahoille, kuten varhaiskasvattajille ja maanomistajille. Ennallistamme yhden tai mahdollisuuksien mukaan useamman puron tai lähteen yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Jaamme saatuja kokemuksia eteenpäin ja käytämme niitä esimerkkeinä koulutuksissamme. Haluamme rohkaista jokaista tuntemaan ja näyttämään luontorakkautensa käytännön tekoina.

    Web vesistosaatio.fi
    FB @vesistosaatio
    IG @vesistosaatio
    X @vesistosaatio

    4H

    4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Tuemme lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja yritteliäiksi. 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori saa valmiuksia kestävään elämäntapaan ja pystyy konkreettisiin tekoihin toisen ihmisen ja luonnon hyväksi.

    4H:ssa innostus ja arvostus suomalaista metsää ja luontoa kohtaan kumpuaa lasten ja nuorten omista kokemuksista ja tekemällä oppimisesta. 4H-toimintaan osallistuu vuosittain yli 180 000 lasta ja nuorta.

    Taimiteko

    Taimiteossa Suomeen luodaan uutta metsää istuttamalla puuntaimia ja sitomalla ilmakehästä hiilidioksidia kasvaviin puihin. Unelmamme on luoda jopa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Nämä ovat tulevaisuuden metsiä sekä oppimisympäristöjä lapsille ja nuorille.

    Taimiteko on vastuullisuusteko, jolla edistetään kestävää kehitystä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristön näkökulmasta. Taimiteossa yhdistyvät nämä tavoitteet; ilmastotekona sidomme hiiltä ilmakehästä, kasvatamme Suomen metsien hiilinieluja taimia istuttamalla ja samalla työllistämme alle 18-vuotiaita nuoria etenkin alueilla, joilla nuorten työnsaanti on vaikeaa.

    Web 4h.fi
    IG @taimiteko
    FB @taimiteko
    X @taimiteko

    WWF Suomi

    WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. 
    WWF Suomi tekee työtä metsien, tunturiluonnon, perinneympäristöjen, Itämeren ja sisävesien suojelemiseksi. Teemme aitoja tekoja, esimerkiksi vähälumisina talvina kolaamme pesäkinoksia saimaannorpille ja laskemme niiden poikasia. Hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme luonnonvarojen kulutusta. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, kun yritykset rakentavat kestävämpää liiketoimintaa. 
    WWF Suomi toimii lahjoitusvaroin ja on osa maailman vaikuttavinta ympäristöjärjestöä, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli sadassa maassa.

    WWF: Luontolive

    WWF:n Luontolive tarjoaa kiehtovan kurkistuksen luonnon ihmeisiin, olitpa kotisohvalla, päiväkodissa tai palvelutalossa. Katsoja voi seurata lajeja, joita harva onnistuu näkemään luonnossa. Tutkimusten mukaan luonto lieventää stressiä sekä kohentaa mielialaa ja aktiivisuutta. Ympäristöbonuksen avulla tuomme luonnon merkityksellisen kosketuksen lähemmäs kaikkia suomalaisia. Upeaa olisi, jos virtuaalinen luontokokemus kannustaisi lähtemään luontoon yhä useammin.
    Vuonna 2016 alkoi suosittu Norppalive. Nyt WWF:n livejä on jo kuusi erilaista, muun muassa  saimaannorppa-, sääksi- ja kalalive. Lähetykset ilahduttavat yli 500 000 ihmistä, mutta haluaisimme kertoa WWF Luontoliven ilosanomaa niille, joille on uutta tai fyysisesti haastavaa päästä luontoon, esimerkiksi kaupunkilaislapsille ja -nuorille sekä iäkkäille ja liikuntarajoitteisille. Käytämme Ympäristöbonuksesta kertyvät varat WWF Luontoliven kehittämiseen ympärivuotiseksi palveluksi, josta viestimme yhä enemmän. Lisäksi järjestämme virtuaalisen Luontoliveillan, jossa voi esittää kysymyksiä asiantuntijalle.

    Web wwf.fi/luontolive/
    FB @wwfsuomi
    IG @wwfsuomi
    X @wwfsuomi

    Kehitysvammaisten tukiliitto – Malike-toiminta

    Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta edistää vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä luontoon – osa ei ole päässyt metsään koskaan. Malike vaikuttaa valtakunnallisella toiminnallaan heidän oikeuksiensa toteutumiseen ja maastoliikkumisen apuvälineiden saatavuuteen. Vaikeasti vammaisilla ihmisillä tarkoitamme kehitys- ja liikuntavammaisia sekä sairastumisen tai vammautumisen myötä apuvälineitä liikkumisessaan tarvitsevia lapsia ja nuoria. Heillä ei ole samanlaista mahdollisuutta päästä metsään kuin vammattomilla ikätovereillaan. Luontosuhde rakentuu lapsuuden tunnepohjaisten luontokokemusten kautta.

    Vammaiset lapset yhdenvertaisesti luontoon

    Hanke järjestää Yhdenvertaisesti luontoon -retkiä eri puolella Suomea maastoliikkumisen apuvälineitä hyödyntäen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. vammaisjärjestöjen kanssa. Lahjoitus käytetään lapsille ja nuorille hankittaviin sähköavusteisiin maastopyörätuoleihin ja -rattaisiin. Apuvälineet mahdollistavat myös esteettömiin luontokohteisiin pääsyn. Lisäksi välineet ovat lainattavissa perheille, kouluille ja yhteisöille ympäri Suomen.

    Web tukiliitto.fi/malike/
    FB @maliketoiminta
    IG @maliketoiminta
    X @maliketoiminta

    Luontoliitto

    Luontoliitto on vuonna 1943 perustettu lasten ja nuorten oma luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka toiminta kattaa koko Suomen. Järjestämme suosittuja luontoleirejä ja kerhoja sekä luomme mahdollisuuksia ympäristövaikuttamiseen. Luontoliitto on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on mukana kehittämässä lasten ja nuorten luontosuhdetta ja kasvattamassa ympäristötietoisempaa sukupolvea. Tavoitteemme on luonnon kanssa tasapainossa elävä yhteiskunta. Muutos lähtee pienestä!

    Ympäristökasvatusta ja luontoinnostusta tuhansille lapsille ja nuorille!

    Haemme ympäristöbonusta kouluvierailutoimintaan. Luontoliitto järjestää kaikenikäisille koululaisille ympäristöaiheisia oppitunteja luokassa tai koulun lähiluonnossa. Vierailut ovat kouluille maksuttomia, ja niiden teemoja ovat esimerkiksi metsät, Itämeri, suurpedot sekä ilmastonmuutos ja luontokato. Luontoliitolla on vierailujen järjestämisestä yli 10 vuoden kokemus, ja saamme vierailuista erinomaista palautetta.

    Kouluvierailuilla lisätään ympäristötietoisuutta ja rohkaistaan löytämään itselle sopivia vaikuttamisen ja luonnonharrastamisen tapoja. Vierailuilla tavoitetaan myös niitä lapsia ja nuoria, joille luontoaiheet eivät tule kotona tutuiksi. Luontoliiton kouluvierailuja tehdään jo ympäri Suomea – ympäristöbonuksen avulla voitaisiin järjestää noin 100–300 uutta vierailua.

    Web luontoliitto.fi/
    FB @luontoliitto
    IG @luontoliitto
    X @luontoliitto

    Protect Our Winters ry.

    Protect Our Winters Finland (POW) on talven ystävien äänenkantaja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Autamme yhteisöämme olemaan osa ilmastokriisin ratkaisua ja suojelemaan talviamme tänään ja tuleville sukupolville. POW:in tavoitteena on lisätä ymmärrystä lumen ja talven merkityksestä niin kulttuurisena voimavarana, ilon, riemun ja hyvinvoinnin lähteenä, kuin tärkeänä maapallon ilmastoa säätelevänä tekijänä. Toimimme talvien puolesta tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi hiihtokeskusten, ulkoilualan yritysten sekä yhteisöjen, sekä muiden järjestöjen kanssa.

    Ilmastonmuutos vaikuttaa talviimme jo nyt. Lumen ja talvien suojeleminen ei ole vain ympäristöteko, se on myös tapa suojella suomalaista identiteettiä sekä talvikulttuuria ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.

    Hot Planet Cool Athletes -koulukiertue

    Ympäristöbonuksen avulla järjestämme ilmastotoivoa herättävän Hot Planet Cool Athletes -koulukiertueen vuoden 2025 aikana. Työpajat opastavat 12-18 vuotiaille nuorille ikätason mukaisesti yksilön toimien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja talvien säilymiseen, sekä kannustavat yhteiskunnalliseen toimintaan ilmastotoivon ajatuksen kannattelemana. Jokaisen työpajan vetäjänä toimii tunnettu urheilijaesikuva. Hankkeen tärkein tavoite on innostaa ja inspiroida satoja lapsia ja nuoria tekemään ilmastotekoja, vaatimaan toimia päättäjiltä sekä innostamaan muita ympärillään toimimaan ympäristön huomioon ottaen. Talvet pelastetaan yhdessä!

    Web protectourwinters.fi/
    FB @protectourwintersfinland
    IG @protectourwintersfinland
    LinkedIn @protectourwintersfinland
    X @powfinland

    double-arrows-up
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite